Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie sygnałów 1300-Mt11PS-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Lyons R.G., Wprowadzenie do cyfrowego przetwa-rzania sygnałów, WKŁ, W-wa 2000

2. Zieliński T.P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, W-wa 2005

Efekty uczenia się:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i przetwarzania sygnałów.

W2. Zna metody analizy czasowej i częstotliwościowej sygnałów,

W3. Zna podstawowe metody filtrowania sygnałów cyfrowych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

1. Konwersja analogowo-cyfrowa. Twierdzenie Nyquista. Modulacja amplitudowa i fazowa sygnałów

2. Parametry charakteryzujące sygnały. Splot i rozplot (dekonwolucja) sygnałów. Korelacja sygnałów.

3. Prosta i odwrotna Transformacja Fouriera sygnałów

4. Filtry nierekursywne tzn. o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI-FIR). Metody projek-towania filtrów SOI.

5. Proste i odwrotne przekształcenie Z

6. Filtry rekursywne tzn. o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI-IIR) Metody projek-towania filtrów NOI.

7. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów. Okienkowa transformacja Fouriera. Trans-formacja falkowa.

8. Transformacja Hilberta. Zastosowania w analizie sygnałów.

9. Transformacja Rodona. Zastosowania w analizie sygnałów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 19:45 - 21:15, sala 202
Michał Pakuła 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.