Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i technika systemów 1300-Mt11TiTS-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. P. Sienkiewicz, Inżynieria systemów: wybrane zastosowania wojskowe, Wydawnictwo MON, 1983.
2. J. Konieczny, Inżynieria systemów działania, WNT, 1983
3. J. Dietrych: System i konstrukcja. WNT 1985

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

1. S. Mynarski, Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa, 1981.

2. A.D. Hall, Podstawy techniki systemów. Ogólne zasady projektowania. PWN Warszawa, 1968

3. C. Cempel, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań : wybrane zagadnienia dla studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich : poradnik. ITE Radom, 2003.

4. E. Kowalska-Napora, Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu. Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2015.

Efekty uczenia się:

K_W01

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii i techniki systemów oraz pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników

K_U09

posiada umiejętności doboru funkcjonalnych elementów i układów oraz ich integracji w systemy mechatroniczne przy wykorzystaniu różnych platform sprzętowych, wykonawczych, mobilnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Zapoznanie z ogólnymi aspektami teorii systemów w procesie wspomagania decyzji: tj. definicją systemu i jego otoczenia, formułowaniem problemu, poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań, definiowaniem kryteriów oceny rozwiązań, zastosowaniem modeli, przeprowadzeniem oceny rozwiązań i ich implementacją. Technologia pracy zespołowej i jej funkcje. Projektowanie innowacji. Charakterystyka podstawowych narzędzi wykorzystywanych w teorii systemów decyzyjnych, takich jak: modele symulacyjne, modele optymalizacyjne, zagadnienia teorii gier. Metody prezentacji wyników procesu analizy systemowej. Struktury systemów, sprzężenia, dwoistość układów. Analizy systemowe procesów, technologii, systemów naturalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 19:45 - 21:15, sala 202
Krzysztof Tyszczuk 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.