Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria mechanizmów i dynamika maszyn 1300-Mt11TMiDM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 5. Miller S.; Teoria Maszyn i Mechanizmów , analiza układów kinematycznych. Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1996,
6. KubikJ., Mielniczuk J.; Mechanika Techniczna. Wyd. UKW, Bydgoszcz, 2017.
7. Parszewski Z.; Teoria maszyn i mechanizmów, Wyd. WNT, Warszawa, 1978.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Omówienie poszczególnych zagadnień. Projekty zespołowe wyznaczania wielkości kinematycznych i dynamicznych.
Literatura:

1. Felis J., Jaworowski H., Cieślik J.; Teoria Maszyn i Mechanizmów. Część I. Analiza Mechanizmów. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2008.

2. Felis J., Jaworowski H.; Teoria Maszyn i Mechanizmów. Część II. Przykłady i zadania. Wyd. AGH, Kraków 2007.

3. Cannon R.H.; Dynamika układów fizycznych. WNT Warszawa. 1973.

4. Piszczek K., Walczak J.; Drgania w budowie maszyn, PWN, Warszawa, 1972.

Efekty uczenia się:

W1

Ma wiedzę, zna pojęcia i funkcjonalne zastosowanie mechanizmów w maszynach i urządzeniach.

W2

Zna zasady przeprowadzania analizy strukturalnej, kinematycznej i dynamicznej mechanizmów.

U1

Potrafi wyznaczyć wielkości kinematyczne i dynamiczne oraz reakcje w parach kinematycznych prostych mechanizmów płaskich (dźwigniowych).

U2

Potrafi zamodelować i rozwiązać zagadnienie drgań układów o jednym stopniu swobody.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie projektów, dyskusja nad wynikami.

Zakres tematów:

Mechanizmy i mikromechanizmy jako układy ogniw służące do przenoszenia ruchu w sposób ściśle określony.

Krótkie repetytorium podstawowych pojęć i zasad analizy kinematycznej mechanizmów płaskich.

Maszyny i mikrourządzenia jako zespoły sprzężonych mechanizmów, służące do wykonania pracy użytecznej lub przekształcania energii.

Siły działające na ogniwa mechanizmów i maszyn;

Siły napędowe, siły oporów użytecznych, siły oporu szkodliwego, siły ciężkości ogniw, siły bezwładności ogniw, reakcje węzłów par kinematycznych.

Podstawowe zagadnienia dynamiki mechanizmów i maszyn:

1. Wyznaczanie sił działających na ogniwa mechanizmów i maszyn w czasie ruchu;

2. Wyznaczenie ruchu mechanizmów i elementów maszyn pod wpływem określonych sił;

3. Bilans energetyczny i sprawność mechaniczna.

Kinetostatyka mechanizmów płaskich, wykorzystanie zasady d’Alamberta.

Siła równoważąca, moment równoważący.

Wyważanie statyczne i dynamiczne.

Drgania układów o jednym stopniu swobody.

Przykłady drgań skrętnych i giętnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 18:00 - 19:30, sala 5
Józef Kubik 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.