Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring gatunków i siedlisk 1200-ZP35MGiS-SP
Kurs terenowy (KT) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: pokaz, prezentacja multimedialna
Literatura:

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa. http://mppl.otop.org.pl/GIOS/MonitoringPtakowLegowych_2015_online.pdf?dl=0

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_1.pdf

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_2.pdf

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_3.pdf

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_zwierzeta_4.pdf

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz I. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_siedliska_1.pdf

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_siedliska_2.pdf

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_siedliska_3.pdf

Mróz W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_siedliska_4.pdf

Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_rosliny_1.pdf

Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_rosliny_2.pdf

Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa. http://siedliska.gios.gov.pl/pdf/publikacje/przewodnik_metodyczny_rosliny_3.pdf

Obwieszczenie M.Ś z dn. 30 października 2014, Poz. 1713, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, U03, U04, U05, K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: aktywna praca podczas zajęć, przygotowanie pisemnego sprawozdania/raportu, przygotowanie prezentacji, sprawdzian pisemny/ustny/praktyczny.

Wymagany zakres wiadomości: na ocenę dostateczną - 50%, dostateczną plus - 60%, dobrą: 70%, dobrą plus – 80%, bardzo dobrą - 90%.

Zakres tematów:

Część wstępna: omówienie procedur monitoringu zgodną z metodyką opracowaną przez GIOŚ, zapoznanie z terminologią, omówienie terenowych kart obserwacji, objaśnienia dotyczące sposobu ich wypełniania.

Część terenowa: sposoby wyboru stanowisk, metody pracy w terenie, sposoby zbierania informacji. Wykonanie przykładowej obserwacji. Ocena szkodliwych oddziaływań i zagrożeń- zapoznanie z listą kodów oddziaływań i zagrożeń oraz kodów zagrożeń dla gatunków.

Podsumowanie: ocena stanu ochrony badanych obiektów, sporządzenie raportu o wybranym siedlisku lub zagrożonym gatunku, przygotowanie prezentacji popularyzującej wyniki badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 14:00, (sala nieznana)
Lucyna Twerd, Renata Hoffmann, Dawid Kilon 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.