Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia polityki 1000-Pt-23FP-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.
R. E. Goodin, P. Pettit, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002.
O. Cetwiński, Sztuka dialogu. Wstęp do politologii humanistycznej, Siedlce 2009.
J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki., Warszawa 2010.
Sandel M. J., Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2013.
Współczesna filozofia polityki: wybór tekstów źródłowych, red. i wstęp D. Pietrzyk-Reeves i B. Szlachta, Kraków 2003.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

A. Szahaj, M. N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005.

J. P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki, Lublin 2002.

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz i in., Warszawa 2001.

W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

FP1: Zna istotę polityki z perspektywy różnych filozofii

FP2: Dysponuję wiedzą z zakresu najważniejszych filozofii politycznych

FP3: Zna główne nurty filozoficzne we współczesnych badaniach polityki

o wymiar filozoficzny

FP4: Potrafi opisać i ocenić życie polityczne z perspektywy różnych ujęć filozoficznych

FP5: Jest świadomy aksjologicznych determinant zachowań w polityce

FP6: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

- do egzaminu dopuszczeni studenci mający zaliczenie ćwiczeń

- egz. ustny - 4 pytania + punkty za ocenę z ćwiczeń - maks. 10 pkt.

Każde pytanie maks. 2 pkt.

Doliczane punkty za ocenę z ćwiczeń wg wzoru:

5,0 - 2 pkt.

4,5 - 1,5 pkt.

4,0 - 1 pkt.

3,0 - 0 pkt.

Skala ocen z egzaminu:

10,0 - 8,0 pkt. - 5,0

7,5 pkt. - 4,5

7,0 - 6,0 pkt. - 4,0

5,5 pkt. - 3,5

4,0 - 5,0 pkt. - 3,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Koncepcje natury ludzkiej jako fundament myślenia o polityce

3. Komunitaryzm a liberalizm - filozoficzne podstawy rozróżnienia

4. Republikańskie rozumienie polityki

5. Filozofia polityki J. J. Rousseau

6. Polityka jako kantowski wyraz rozumności

7. Polityczność jako forma egzystencji podmiotu zbiorowego C. Schmitta

8. Filozofia polityki H. Arendt

9. Filozofia polityki Szkoły Frankfurckiej

10. Sfera publiczna i polityka w ujęciu J. Habermasa

11. Filozofia pluralizmu i wolności I. Berlina

12. Przygodność i ironia jako kategorie myślenia o polityce R. Rorty'ego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:15 - 17:45, sala 212
Artur Laska 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.