Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia polityki 1000-Pt-23FP-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005.
2. Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, pod red. D. Boucher, P. Kelly, Kraków 2008.
3. Tadeusz Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

1. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.

2. C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, „Teologia polityczna i inne pisma”, Kraków 2000.

3. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.

4. M. Oakeshott, Racjonalizm w polityce, [w:] M. Oakeshott „Wieża Babel i inne eseje”, Warszawa 1999.

5. M. Foucault, Omnes et singulatim: przyczynek do krytyki politycznego rozumu, [w:] M. Foucault „Filozofia, historia, polityka. Wybór pism”, Warszawa – Wrocław 2000.

6. M. Foucault, Trzy typy władzy, [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.) „Współczesne teorie socjologiczne”, Warszawa 2002.

7. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i doktryn

K_W02 Zna mechanizmy funkcjonowania władzy politycznej

K_W03 Ma wiedzę z zakresu filozofii i etyki polityki

K_U01 Potrafi opisać i ocenić życie polityczne z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych

K_U02 Jest świadomy aksjologicznych determinantów zachowań w życiu publicznym, ma umiejętność ukazywania przydatności podejścia teoretycznego w analizie procesów społecznych

K_K01 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- aktywność na zajęciach

- kolokwium

Zakres tematów:

Myśl polityczna następujących filozofów:

1. Max Weber

2. Carl Schmitt

3. Isaiah Berlin

4. Karl Popper

5. Michael Oakeshott

6. Michel Foucault

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 19:45 - 21:15, sala 212
Joanna Wieczorek-Orlikowska 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.