Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii 1500-TR24PE-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 1998
2. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989
3. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Warszawa 1998
4. Zbiegień - Maciąg L., Marketing personalny, Warszawa 2002
5. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013

' Bielski I. Marketing 2000, Warszawa 2000

· Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994

· Drucker P. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992

· Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1992

· GarbarskiL., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Warszawa 2001

· Skousen M., Logika ekonomii, Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2015

· Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa1996

· Kall J., Reklama, Warszawa 1994· Kotler Ph., Marketing Management, New York 1997

· Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2000

· McGinnis A. L. Sztuka motywacji, Warszawa 1998

· Piietraszewski M. Marketing i analiza ekonomiczna działalności gospodarczej, Poznań 1997

· Penc J. Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1996

Efekty uczenia się:

- W1 – Charakteryzuje politykę strategiczną przedsiębiorstwa i rozumie jej strategiczne uwarunkowania

- W2 – potrafi przeanalizować uwarunkowania cen w zależności od kosztów, popytu, podaży i konkurencji

- W3 – potrafi zastosować w praktyce zasady ustalania cen na produkt na podstawie trzech metod

- W4 – objaśnia procesy promocyjne i marketingowe na wybranych przykładach

- W5 – zna zasady funkcjonowania PR (public relations) i potrafi zastosować je w praktyce

- W6 – potrafi zbudować biznes plan na podstawie podanych założeń.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium max.10 pkt.

5-6 pkt. dst, dst+

7-8 pkt. db, db+

9-10 pkt. bdb

Zakres tematów:

Ekonomia – jako nauka

- krótki rys historyczny ekonomii jako nauki

- ekonomiczne zasady funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych

- podstawy ekonomiki przedsiębiorstw

2. Istota marketingu jako niezbędnego elementu w naukach ekonomicznych.

- podstawowe zadania marketingu, algorytm działań marketingowych

- opracowanie planu działań marketingowych zgodnie z algorytmem

- analiza przedsiębiorstwa metodą SWOT

- zdefiniowanie bliższego i dalszego otoczenia, potencjalny klient

- strategie marketingowe (poziom globalny, funkcjonalny i operacyjny)

- narzędzia marketingowe i zasady ich stosowania

3. Narzędzia marketingowe

- klasyfikacja narzędzi marketingowych (zasada 4P)

- produkt a marketing

- cykl życia produktu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:30 - 16:00, sala 24
Małgorzata Schneider 19/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.