Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Walory turystyczne regionów Polski 1500-TR24WTRP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: www.msport.gov.pl
www.turystyka.org.pl
www.pit.org.pl
Portale internetowe miast i gmin, lokalnych organizacji turystycznych

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, referat
Literatura:

Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa

Kruczek Z., 2009, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.

Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne, Proksenia, Kraków.

Lijewski T., Mikułowski R., Wyrzykowski J., 2000, Geografia turystyki Polski, PWN, Warszawa.

Naumowicz K. 2002. Regionalizacja turystyczna Polski: regiony turystyczne. WSB, Piła

Efekty uczenia się:

W01 - student definiuje zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć: walory turystyczne, ruch turystyczny, atrakcje turystyczne, region turystyczny.

W02 - student opisuje atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa wskazanego regionu Polski.

U01 – student wskazuje wpływ walorów przyrodniczych i atrakcji kulturowych na rozwój turystyki w wybranym regionie Polski.

U02 – student umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionu turystycznego Polski.

U03 - student przeprowadza analizę określającą znaczenie danego regionu Polski w turystyce krajowej.

K01 - student określa uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i społeczne wpływające na rozwój regionów turystycznych.

K02 – student wykazuje się umiejętnością pracy w zespole zadaniowym oraz odpowiedzialnością za powierzone zadania i pełnione funkcje

K03 – student wykazuje się podczas trwania zajęć aktywność fizyczną oraz popularyzacją zdrowego stylu życia.

K04 - student potrafi wyjaśnić znaczenie zrównoważonej turystyki dla prawidłowego funkcjonowania regionu turystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie kolokwium. Zasady oceniania:

Procent prawidłowych Ocena odpowiedzi

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Ocena końcowa z laboratorium jest średnią obliczoną z ocen uzyskanych z kolokwium (1/2 oceny końcowej) i ocen za przygotowanie i wykonane w trakcie zajęć referatów (1/2 oceny końcowej).

Zakres tematów:

 Zbiornik Koronowski – charakterystyka zbiornika i jego zagospodarowania turystycznego, atrakcyjność turystyczna Zbiornika Koronowskiego,

 Buszkowo – atrakcyjność turystyczna rynny Jezior Byszewskich, wiadukt kolejowy w Buszkowie,

 Piła Młyn – historia podziemnego górnictwa węgla brunatnego

 Woziwoda – siedzibą leśnego kompleksu promocyjnego „Bory Tucholskie”,

 Gołąbek – ścieżka dydaktyczna „Jelenia Wyspa”,

 Wdzydzki Park Krajobrazowy – atrakcyjność turystyczna, funkcje parków krajobrazowych,

 Fojutowo - unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej,

 Pomorze Środkowe – ludność, gospodarka, osadnictwo, formy ochrony przyrody,

 Jasnochówka – kaszubska osada letniskowa

 Park Krajobrazowy Dolina Słupi – elektrownie wodne na rzece Słupi,

 Swołowo - Europejską Wieś Dziedzictwa Kulturowego,

 Szymbark - Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,

 Ustka – Ruch turystyczny i baza noclegowa nadmorskiej miejscowości,

 Rowy – atrakcyjność turystyczna wybrzeża klifowego, rozwój turystyki na Wybrzeżu Bałtyku,

 Słowiński Park Narodowy – atrakcyjność turystyczna Słowińskiego Parku Narodowego, funkcje parku narodowego, ruchome wydmy

 Latarnia morska w Czołpinie,

 Dębina – jezioro przybrzeżne,

 Chłapowo – wąwóz i wybrzeże klifowe,

 Żarnowiec – Jezioro Żarnowieckie, elektrownia szczytowo-pompowa, turystyka okolic Jeziora Żarnowieckiego,

 Mechowo – pomnik przyrody nieożywionej,

 Starogród – atrakcyjność turystyczna Doliny Dolnej Wisły, osadnictwo wczesnośredniowieczne, osadnictwo na prawie niemieckim i chełmińskim w Dolinie Dolnej Wisły.

Plan może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe i inne czynniki niezależne od prowadzących zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Mirosław Rurek, Alicja Tychoniec 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.