Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy turystyki aktywnej 1500-TR-G24PTA-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Grobelny J. (red.), 2005, Obozy wędrowne, Wydawnictwo AWF, Wrocław.
Łobożewicz T., 1983, Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.
Łobożewicz T., Kogut R., Szmytke R., Turystyka kwalifikowana. Warszawa 1997.
Łobożewicz T., Kogut R. (red.), 1999, Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. I Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna, Iława 23-24 października 1998 r., DrukTur, Warszawa.
Łobożewicz T. Wczasy aktywne. Polska 2000. Zbiór materiałów pokonferencyjnych. Warszawa 2000.
Stasiak A., 2007, Szlak turystyczny – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny?, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź.
Stasiak A., Śledzińska J., (red.), 2017, Między swobodą a zakazem czyli o bezpieczny korzystaniu z przestrzeni turystycznej, Wyd. „PTTK Kraj”, Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z prezentacja multimedialną
Literatura:

Bończak B., 2013, Aktywne formy turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, T. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Merski J., 2002, Turystyka kwalifikowana, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), 2015, Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wyd. „PTTK Kraj”, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – student definiuje pojęcie turystyki aktywnej i zna zależności pomiędzy turystyką aktywną, kwalifikowaną, przygodową i ekstremalną (K_W01)

W02 - zna czynniki środowiskowe wpływające na rozwój turystyki aktywnej (K_W02)

W03 – wymienia walory środowiskowe umożliwiające uprawianie aktywnych form turystyki (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu, za pomocą którego sprawdza się odpowiedzi udzielone na poszczególne pytania weryfikujące przyjęte dla przedmiotu efekty.

Zakres tematów:

Pojęcie i funkcje turystyki aktywnej.

Zależności pomiędzy turystyką aktywną a kwalifikowaną, przygodową i ekstremalną.

Czynniki rozwoju turystyki aktywnej, tendencje obserwowane w turystyce aktywnej.

Turystyka kwalifikowana jako forma turystyki aktywnej. Charakterystyka imprez turystyki kwalifikowanej.

Przegląd podstawowych form turystyki aktywnej i kwalifikowanej, omówienie zasad i sposobów ich uprawiania, charakterystyka walorów specjalistycznych i podstawowej infrastruktury niezbędnych do uprawiania poszczególnych form.

Definicja i funkcje szlaków turystycznych. Ogólne zasady projektowania szlaków. Elementy zagospodarowania szlaków turystycznych. Kryteria klasyfikacji szlaków turystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 12
Alicja Gonia 20/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.