Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wystąpień publicznych 1000-BN11SWP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Booher D., Communicate with Confidence: How to Say it Right the First Time and Every Time, Nowy Jork 2011.
Brockert S., Pokonać stres, Warszawa 2003.
Cialdini R.B., Influence: The Psychology of Persuasion, Nowy Jork 2008.
Gutman J., Jak sobie radzić ze stresem?, Kielce 2001.
Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, Warszawa 2004.
Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000.
Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.
Szmajke A., Autoprezentacja. Maski, pozy, mity, Olsztyn 1999.
Uścińska B., Komunikacja wizerunkowa w mediach, Wrocław 2015.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody realizacji zadań ruchowych
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: wystąpienia publiczne
Literatura:

Booher D., Zadbaj o swoją prezentację. Jak wyglądać z klasą, mądrze myśleć, przemawiać i działać, Warszawa 2016.

Cieciarska-Zajdel B., Trening głosu, Warszawa 2012.

Detz J., Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2002.

Kania P., Wyraźnie… Dokładnie… Precyzyjnie… Recytacja i wystąpienia publiczne, Gdynia 2014.

Lemmermann H., Komunikacja niewerbalna. Szkoła retoryki, Wrocław 1999.

Lunden B., Rosell L., Techniki prezentacji. O sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania, Gdańsk 2003.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, rodzina, zabawa, Gdańsk 2010.

Menard J. D, Jak występować publicznie, Warszawa 2009.

Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia, Warszawa 2000.

Rzędowska A., Rzędowski J., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

Thiel E., Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław 2008.

Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa-Wrocław 1994.

Efekty uczenia się:

W01: Student ma wiedzę nt. indywidualnej aktywności oraz roli i znaczenia prawidłowej komunikacji z innymi.

U01: Student jest kompetentny, aby samodzielnie przygotować profesjonalne wystąpienie publiczne.

U02: Student posiada umiejętności językowe, którymi potrafi się wykazać podczas wystąpień publicznych.

K01: Student potrafi współpracować w grupie, ma świadomość jaką rolę w tym zakresie odgrywa efektywna komunikacja.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć i aktywność (wystąpienia na zadany temat)

warunki zaliczenia:

zaliczenie ustne - wystąpienie publiczne na ocenę:

5.0 – odpowiednio skonstruowane i bardzo dobrze przedstawione wystąpienie na forum publicznym,

4,5-4,0 - odpowiednio skonstruowane i dobrze przedstawione wystąpienie na forum grupy,

3,5 -3,0 - odpowiednio skonstruowane i przedstawione wystąpienie na forum grupy

Zakres tematów:

Komunikowanie - komunikacja niewerbalna

Pierwsze wrażenie

Kreowanie własnego wizerunku

Stres. Trema i sposoby jej przezwyciężania

Rodzaje wystąpień publicznych – konstruowanie wystąpienia

Umiejętności dobrego mówcy - warsztat

Zachowanie się przed kamerą i mikrofonem

Ćwiczenia artykulacyjne

Argumentacja i perswazja

Praca nad interpretacją tekstu

Prezentacje multimedialne

Przemawianie publiczne z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych - warsztat

Sztuka debatowania

Zaliczenie przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 301
Alina Kaszkur 29/26 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, sala 301
Alina Kaszkur 18/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.