Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizualizacja i monitorowanie procesów 1300-Inf-TS47WiMP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: S. Osowski, Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka SIMULINK, Wyd. Pol. Warszawskiej 1999,
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. W. S. Mokrzycki, Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, Exit, 2010,

2. Z. Engel, Ochrona środowiska przed hałasem, PWN, Warszawa 2001,

3. A. Magnuszewski, GIS w geografii fizycznej, PWN Warszawa 1999,

4. R. Makarewicz Dżwięk w środowisku - OWN, Poznań 1994.

5. T. Łukaszewski, A. Urbaniak, Informatyka w ochronie środowiska, Wyd. Pol. Poznańskiej, 2001,

6. S. Biedugnis, Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji, Wyd. Pol. Warszawskiej, 1998,

7. K. W. Zieliński, Komputerowa analiza obrazu biomedycznego : wstęp do morfometrii i patologii ilościowej PWN, 2002,

8. Piotr Krzyżanowski. Obliczenia inżynierskie i naukowe. Szybkie, skuteczne, efektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN 2011

Efekty uczenia się:

W1. Student ma podstawową wiedzę na temat akwizycji i sposobów wizualizacji danych.

W2. Zna wybrane narzędzia oraz metody tworzenia interfejsów graficznych.

W3. Zna strukturę i przykłady systemów monitorowania wspomaganych komputerowo,

K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe, skala ocen 2-5

Zakres tematów:

1. Metody wizualizacji o Typy wizualizacji statycznych, wykresy 2D i 3D, animacje, o Monitory, ekrany, projektory, wyświetlacze skaSkany, obrazowanie i tomografia (przykłady z medycyny, sejsmologii, NDT), o Pre- i post- processing w środowiskach programistycznych, ·

2. Tworzenie interfejsu graficznego

3. Akwizycja danych (2W i 3W)o Mikroskopy, Skanery, Tomografy, inne,

4. Elementy monitorowania w środowisku, organizacja systemów monitoringuo Globalne systemy monitorowania (np. GIS, LIS), Systemy monitorowania zanieczyszczeń (powietrze, woda, grunt), pola elektromagnetycznego, promieniowania (jonizującego, UV), hałasu,

5. Elementy monitorowania w technice i medycynieo Monitorowanie zdrowia konstrukcji i pojazdów, Badania nieniszczące materiałów, Diagnostyka medyczna (ultrasonografia, tomografia, RMI)

6. Zastosowanie systemów monitoringu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) w technice o Omówienie funkcji i budowy systemu,

7. Zastosowania i przykłady oprogramowania,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 8:00 - 10:00, sala 7
Mariusz Kaczmarek 19/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.