Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf-TS47SPD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.
1. J. Brzózka i L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Mikom 1998,
2. J. Gajda, M. Szyper, Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych, AGH Kraków 1998,
3. W. Sradowski, Matlab. Praktyczny podręcznik modelowania, Helion 2015,
4. E. Szucs, Modelowanie matematyczne w fizyce i technice, WN-T 1977,
5. M. Matyka, Symulacje komputerowe w fizyce, Helion 2002,
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, dyskusja, zajęcia projektowe
Literatura:

Dobierana w zależności od tematu pracy i projektów.

UML. Przewodnik użytkownika, Autorzy: Booch Grady, Rumbaugh James, Jacobson Ivar, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.

Efekty uczenia się:

U1. Student ma umiejętność korzystania z literatury fachowej, norm i źródeł internetowych;

U2. Posiada umiejętności projektowe, badawcze, lub konstruktorskie wynikające z rozwiązania konkretnego problemu informatycznego;

U3. Potrafi opisać zaproponowane rozwiązania, krytycznie je ocenić i obronić zasadność przyjętych koncepcji;

K1. Student akceptuje konieczność realizacji pracy dyplomowej.

K2. Widzi potrzebę podejmowania wysiłku podnoszenia swoich kompetencji dla osiągnięcia tego celu.

K3. Rozumie potrzebę systematyczności w realizacji etapów pracy.

K4. Student przyjmuje do wiadomości jakie jest znaczenie pracy dyplomowej indywidualnej lub zespołowej i jest świadomy konsekwencji jej nieukończenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektów, raportów (części pracy dyplomowej); skala 2-5.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (cele, formy realizacji i rozliczenia), omówienie zasad finansowania ewentualnych elementów sprzętowych pracy, kwestie praw autorskich,

2. Omówienie tematów prac, wskazanie istotności zawarcia w pracy praktycznego rozwiązania zadania inżynierskiego,

3. Omówienie projektów należących do prac, oraz wskazanie minimalnego zakresu pracy inżynierskiej w wymiarze dokumentacyjni kodu (diagram przypadków użyci, model związków encji, diagram klas (modelu danych) ),

4. Sformułowanie tematów i wstępnych planów prac, określenie harmonogramu realizacji pracy,

5. Omówienie zasad poszukiwania źródeł pomocnych przy formułowaniu pracy i sposobów ich wykorzystania,

6. Omówienie wymogów odnośnie formy i treści pracy dyplomowej, analiza przykładów,

7. Prezentacje postępów w realizacji projektów,

8. Dyskusja koncepcji prac i zrealizowanych jej fragmentów,

9. Prezentacje postępów w realizacji prac,

10. Prezentacja rezultatów i ocena.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 4
Yevhen Chaplya 10/9 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 12:15 - 13:45, sala 6
Mariusz Kaczmarek 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.