Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia osadnictwa 1500-G12GO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Kwiatek, J., T. Lijewski. 1998 Leksykon miast Polskich, W.
Maik W., Ponaratt R., 2006, Słynne miasta świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Rajman, J., 2003, Geografia ludności i osadnictwa. Słownik terminologiczny. Kraków
Runge, A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, Chorzów
Roczniki statystyczne
www.bip.gov.pl
www.stat.gov.pl

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Kełczewska-Zaleska, M. 1972 Geografia osadnictwa. W.

Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Maik, W. 1997 Podstawy geografii miast. UMK, Toruń,

Szymańska, D., 2008, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa

Szymańska, D., 2009, Geografia osadnictwa PWN, Warszawa

Wrona, J. (red.) 2006. Podstawy geografii ekonomicznej. W.,

Efekty uczenia się:

W01, U01,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych Ocena

odpowiedzi

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Ocena uzależniona jest od realizacji przez studentów założonych efektów kształcenia, od poziomu, stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1. Przedmiot, zakres, metod badania geografii osadnictwa. Geografia osadnictwa a inne nauki

2. Wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozmieszczenie osadnictwa.

3. Osadnictwo wiejskie

4. Geograficzne pojecie miasto. Kryteria identyfikacji i koncepcje powstania miast.

5. Proces urbanizacji na świecie i w Polsce.

6. Funkcje miast.

7. Struktura przestrzenna miast.

8. Zespoły osadnicze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala 9
Margarita Ilieva 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.