Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia osadnictwa 1500-G12GO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Domański, R. 2000 Zasady geografii społeczno-ekonomicznej.
Kiełczewska-Zaleska, M. 1972 Geografia osadnictwa. W.
Kwiatek, J., T. Lijewski. 1998 Leksykon miast Polskich, W.
Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Maik W., Ponaratt R., 2006, Słynne miasta świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
Rajman,J., 2003, Geografia ludności i osadnictwa. Słownik terminologiczny. Kraków
Runge, A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, Chorzów
Wrona, J.(red.) 2006, Podstawy geografii ekonomicznej,
Atlas historyczny wsi w Polsce

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
Literatura:

Maik, W. 1997 Podstawy geografii miast. UMK, Toruń,

Szymańska, D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa

Szymańska, D., 2009, Geografia osadnictwa PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01, U01, U02, K01

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne są obowiązkowe, dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Ocena końcowa to średnia ocen z ćwiczeń cząstkowych.

Zakres tematów:

1. Osadnictwo wiejskie na świecie i w Polsce

­ osadnictwo wiejskie pierwotne (analiza kartograficzna),

­ zróżnicowanie typów jednostek osadniczych typu wiejskiego na świecie,

­ osadnictwo skupione, rozproszone,

­ układy przestrzenne wsi (analiza kartograficzna)

2. Geograficzne pojęcie miasta

­ lokalizacja miast,

­ kryteria identyfikacji,

­ typy miast: miasta przedprzemysłowe, przemysłowe, współczesne

­ funkcje miast

­ zróżnicowania struktury przestrzennej miast

3. Proces urbanizacji na świecie i w Polsce:

­ współczynnik urbanizacji – dynamika zmian (analiza statystyczna),

­ megamiasta, miasta globalne, znaczenie, rozmieszczenie w przestrzeni

(analiza kartograficzna)

4. Zespoły osadnicze

­ analiza sieci osadniczej wybranych obszarów kraju

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 25
Iwona Józefowicz 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.