Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia 1500-G12B-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1) Nowak E., 1974r., "Zwierzęta w ekspansji", wyd. Wiedza Powszechna, s.184.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Brak.
Literatura:

1) Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., 2002r., "Geografia roślin", wyd. PWN, s.634 ,

2) Kostrowicki A. S., 1999r., "Geografia biosfery. Biogeografia

dynamiczna lądów", wyd. PWN, s.255 ,

3) Podbielkowski Z., 1987r., "Fitogeografia części świata", wyd. PWN, t.I i II,

4) Podbielkowski Z., 1991r.,"Geografia roślin", wyd. Szkolne i Pedagogiczne,

5) Sempioł W., 1986r., "Biogeografia", wyd. WSP Olsztyn, s.211 ,

6) Udvardy M. W. F., 1975r.,"Zoogeografia dynamiczna ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt lądowych", wyd. PWN, s.460.

Efekty uczenia się:

W01- student posiada teoretyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzenie podstawowego procesu badawczego w zakresie nauk geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej

W02 – student potrafi wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł w opracowaniach własnych, z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej itp.

U01 – student potrafi określić problem badawczy i cele badań w zakresie geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej

U02 – student potrafi dokonać analizy zebranych informacji, ich oceny oraz przedstawić uzasadnienie podjętej w ich wyniku decyzji/wniosków;

K01 - student potrafi współpracować i uczyć się dzięki współpracy z innymi osobami w grupie

K02 - student jest świadomy znaczenia prawidłowego przeprowadzenia procesu badawczego, którego efekty mogą posłużyć społeczności;

Metody i kryteria oceniania:

Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

 od 50% do 60% punktów – dst,

 powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

 powyżej 70% do 80% punktów – db,

 powyżej 80% do 90% punktów – db+,

 powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Zakres biogeografii i jej powiązania z innymi dziedzinami wiedzy.

2. Metody badań biogeograficznych.

3. Dyspersja gatunków i jej ograniczenia.

4. Charakterystyka ekologiczna kolonizacji.

5. Typy zasięgów i ich zmiany.

6. Relikty i endemity.

7. Migracje i inwazje.

8. Biogeografia wysp.

9. Wpływy

10. antropogeniczne na współczesne rozmieszczenie organizmów.

11. Podział biogeograficzny kuli ziemskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 24
Mirosław Rurek 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.