Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Topografia 1500-G12ĆTT-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Przewłocki St., Geodezja dla inżynierii środowiska, PWN, Warszawa 1997r.
Instrukcje techniczne GUGiK

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
warsztaty
Literatura:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, Dz. U. 2012, poz. 1247

Czarnecki K., 2014, Geodezja współczesna, Wydawnictwo Wiedza i Życie

Jagielski A., 2014, Geodezja II, wyd.III uzup., wydawnictwo Geodpis, Kraków

Łyszkowski A., Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006r.

Harłoziński K., Jagielski W., Korczyński R., 2002. Wybrane zagadnienia z topografii wojskowej oraz wojskowe mapy topograficzne w standardach NATO. Wydaw. Naukowe WSO im. gen. J. Bema – Toruń.

Harłoziński K., Korczyński R., 2001. System nawigacji satelitarnej GPS i możliwości jego zastosowania. Wydaw. Naukowe WSO im. gen. J. Bema – Toruń

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – powinien być w stanie: zastosować podstawową wiedzę z zakresu metod i sposobów pomiaru powierzchni, orientowania się w terenie bez mapy i za pomocą mapy, wykonywania pomiaru odległości prostymi sposobami i za pomocą przyrządów, wykonywania niwelacji geometrycznej oraz pomiarów kątów poziomych i pionowych za pomocą instrumentów geodezyjnych [K_W01], [K_W02], [K_W05]

W02 - zna zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych i widzi potrzebę samokształcenia[K_W14].

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - powinien umieć dobierać poznane metody i sposoby pomiaru powierzchni, kątów, odległości, niwelacji i orientowania się w terenie do różnorodnych sytuacji w praktycznej działalności geografa [K_U02],

[K_U03], [K_U04], [K_U09]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - nabędzie świadomości efektów swoich pomiarów i obliczeń [K_K03], [K_05]

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią obliczoną z ocen uzyskanych za wykonane ćwiczenia.

Zakres tematów:

Zadanie pomiarowe

• Pojęcie zadania pomiarowego

• Rodzaje błędów

• Miary dokładności

Pomiar powierzchni

• Pomiar powierzchni sposobami graficznymi (mechaniczną)

• Pomiar powierzchni metodą analityczną

Orientowanie się w terenie i określanie własnego położenia na mapie

• Istota orientowania się w terenie

• Orientowanie się w terenie bez mapy

• Orientowanie się w terenie na podstawie mapy

• Określanie własnego położenia na mapie

Instrumenty geodezyjne:

• Teodolit, tachimetr elektroniczny.

• Niwelator.

1. Pomiar kątów (poziomych i pionowych)

2. Ciąg niwelacyjny zamknięty

3. Pomiary sytuacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Kazimierz Harłoziński 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.