Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna 1200-Bt11CO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Poradnik laboranta chemika, N. Bellen, A. Gutorska, WNT
W-wa, 1970.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacje multimedialne
Literatura:

- Chemia organiczna: przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego, Halina Marzec, Bydgoszcz, ATR, 1996

- Chemia organiczna: dla studentów biologii, Antonina Moczulska, Słupsk, WSP, 1996. cz. 1.

- Podręcznik chemii organicznej, Przemysław Mastalerz, Wrocław, Wydaw. Chemiczne, 1998.

- Chemia organiczna. Cz. 1-2, John McMurry; z ang. tł.: W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

- Laboratorium chemii organicznej: techniki pracy i przepisy bhp, Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego; aut.: Krystyna Nowak, WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – zna budowę, właściwości fizyczne oraz chemiczne podstawowych grup związków organicznych.

W02 – wymienia i charakteryzuje drogi biosyntezy i przekształceń głównych grup funkcyjnych.

W03 - opisuje i rozpoznaje rodzaje izomerii związków organicznych oraz biopolimerów naturalnych.

Kompetencje:

K01 - jest świadomy różnorodności związków organicznych oraz możliwości ich identyfikacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny - test mieszany – pytania otwarte oraz zamknięte.

2. Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Wybrane zagadnienia z chemii organicznej przeznaczone dla studentów biotechnologii. Budowa, nomenklatura, własności chemiczne i fizyczne głównych grup związków organicznych (węglowodory nasycone: alkany i cykloalkany; węglowodory nienasycone: alkeny i alkiny; węglowodory aromatyczne; alkohole i fenole; aldehydy i ketony; etery; kwasy karboksylowe; tłuszcze i woski; związki nitrowe i aminy; aminokwasy; węglowodany). Metody otrzymywania wymienionych grup zw. organicznych na drodze chemicznej. Rodzaje izomerii występującej w poszczególnych grupach związków. Izomeria optyczna. Struktura i właściwości biopolimerów naturalnych, przemysłowe metody otrzymywania. Występowanie wymienionych grup zw. organicznych w przyrodzie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 2
Grzegorz Kłosowski 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.