Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 1200-BT12M-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: samodzielne oraz wspólne liczenie zadań, samodzielna praca w domu
Literatura:

Literatura podstawowa:

Matematyka:

1. Wrzosek D. Matematyka dla biologów. WUW, Warszawa, 2008

2. Oktaba W., Niedokos E. Matematyka i podstawy statystyk matematycznej. PWN, Warszawa, 1974

3. McQuarrie D. A. Matematyka dla przyrodników i inżynierów (T.1-3). PWN, Warszawa, 2005

4. Bryński M., Dróbka N., Szymański, K. Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych. WNT, Warszawa, 2007

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka:

5. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa, 1999

6. Koronacki J., Mielniczuk J. Statystyka dla kierunków technicznych i przyrodniczych. WNT, Warszawa, 2001

7. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach (Cz. 1 i 2). PWN, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

Matematyka:

1. Foryś U. Matematyka w biologii. WNT, Warszawa, 2005

2. Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A., Musiol G., Mühlig H. Nowoczesne kompendium matematyki. PWN, Warszawa, 1998

3. Murray J. D. Wprowadzenie do biomatematyki. PWN, Warszawa, 2006

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka:

4. Cieciura M., Zacharski J. Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym. VIZJA PRESS&IT, Warszawa, 2007

5. Kubik L. J. Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego. PWN, Warszawa, 1998

Efekty uczenia się:

W01 - identyfikuje narzędzia matematyki niezbędne do zrozumienia praw przyrody oraz opisu procesów życiowych i podaje przykłady ich zastosowania,

W02 - zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów biologicznych

W03 - zna przykłady praktycznej implementacji tych metod.

U01 - umie stosować poznane metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych oraz do samodzielnego rozwiązania problemów matematycznych,

U02 - potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych

K01 - docenia wagę instrumentów matematycznych i statystycznych przy opisie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie,

K02 - ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dokształcania się.

K03 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach + 2 kolokwia

System oceniania – (od zdobytych punktów z dwóch kolokwiów łącznie, pod warunkiem, że oba kolokwia oddzielnie są na minimum 50% pkt):

Od 50% - ocena dostateczna;

Od 60% - ocena dostateczna plus;

Od 70% - ocena dobra;

Od 80% - ocena dobra plus;

Od 90% - ocena bardzo dobra;

Duża aktywność na ćwiczeniach podnosi ocenę o max 1 ocenę w górę.

Zakres tematów:

• Podstawowe działania na logarytmach

• Funkcje, własności funkcji.

• Pojęcie ciągu, monotoniczność i granica ciągu. Zastosowanie ciągów.

• Granica, ciągłość i pochodna funkcji

• Zastosowanie rachunku różniczkowego.

• Całka nieoznaczona. Przegląd podstawowych technik całkowania (całkowanie przez podstawianie oraz przez części)

• Całka oznaczona i jej zastosowanie.

• Elementy algebry liniowej. Rachunek macierzowy i rozwiązywanie układów równań metodą macierzową.

• Statystyki opisowe.

• Kombinatorka i rachunek prawdopodobieństwa: klasyczna definicja prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, schemat Bernoulliego, zdarzenia niezależne

• Zmienna losowa i jej rozkład prawdopodobieństwa. Dystrybuanta, wartość oczekiwana, wariancja.

• Rozkład dwumianowy i jego zastosowanie. Prawo Wielkich Liczb Bernoulliego.

• Rozkład normalny. Twierdzenie graniczne. Standaryzacja pomiarów.

• Test Chi-kwadrat i jego zastosowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 14:00, sala 6
Elżbieta Sandurska 7/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.