Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki 1200-Bt12BK-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. J. Kawiak i inni, Podstawy cytofizjologii, 1995, PWN Warszawa
2. Czasopisma: Postępy biochemii, Kosmos

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Prelekcja z wykorzystaniem środków audiowizualnych (prezentacja PowerPoint, animacje).
Literatura:

1. B.Alberts i inni, Podstawy biologii komórki, 2009, PWN Warszawa

2. A.Woźny i inni, Podstawy biologii komórki roślinnej, 2000, Wyd. Naukowe Poznań

3. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki, 2003, PWN Warszawa

4. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Biologia, 2013, Rebis Dom Wydawniczy.

Efekty uczenia się:

W01 – zna budowę cząsteczek organicznych i nieorganicznych występujących w komórce

W02 - student opisuje budowę ultrastrukturalną organelli występujących w komórce roślinnej i zwierzęcej oraz rozumie funkcje poszczególnych organelli,

W03 - charakteryzuje podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe

W04 – zna możliwości wykorzystania komórek roślinnych i zwierzęcych w biotechnologii

K01 - wykazuje zainteresowanie biologią komórki oraz aktualizuje wiedzę z tej dziedziny

K02 - przejawia zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Kryteria: poniżej 51% prawidłowych odpowiedzi – niedostateczny, 51%-62% - dostateczny, 63% - 69% - dostateczny plus, 70%-79% - dobry, 80% - 86% - dobry plus, 87%-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Historia badań komórek, metody stosowane w cytologii.

2. Błony komórkowe ( budowa i specjalizacja błon, połączenia międzykomórkowe, transport przez błony).

3. Komunikacja międzykomórkowa – receptory błonowe i cytoplazmatyczne

4. Budowa i funkcje organelli komórkowych ( mitochondria, plastydy, siateczka śródplazmatyczna, układ Golgiego, lizosomy, peroksysomy, wakuole)

5. Jądro komórkowe ( budowa i funkcje, rodzaje chromatyny interfazowej oraz rodzaje chromosomów)

6. Budowa i funkcje cytoszkieletu.

7. Podziały komórkowe, regulacja cyklu komórkowego.

8. Starzenie się i śmierć komórki: apoptoza i nekroza

9. Odnowa tkanek

10. Wykorzystanie komórek roślinnych i zwierzęcych w biotechnologii i medycynie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:45 - 12:15, sala 3
Małgorzata Śliwinska 7/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.