Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenie BHP 1200-Bt11BHP-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Czasopisma z zakresu BHP:
miesięcznik Kodeks Pracy w praktyce.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

B. Rączkowski, BHP w praktyce, ODDK Gdańsk 2016

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974, Kodeks Pracy ( aktualny obowiązujący na dany rok )

Efekty uczenia się:

W1 - posiada podstawową wiedzę z zakresu ustawodawstwa obowiązującego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy prawa

krajowego i międzynarodowego

W2 - ma uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy

W3 - posiada podstawową wiedzę o czynnikach środowiska pracy oraz ich zagrożeniach i profilaktyce

W4 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw ergonomii, jej zadań oraz higieny pracy

W5 - ma uporządkowaną wiedzę o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych

W6 - zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i ochrony przeciwpożarowej

U1 - potrafi zastosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej

U2 - potrafi zastosować zasady BHP na stanowisku pracy

U3 - potrafi postępować w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na szkoleniu.

Zakres tematów:

Wybrane regulacje prawne, elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy, czynniki środowiska pracy oraz ich zagrożenia i profilaktyka,

wypadki przy pracy, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 12:15, (sala nieznana)
Zbigniew Dziamski 6/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.