Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genomiki 1200-Bt11PG-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Berg P., Singer M. 1997. Język genów. Poznawanie zasad dziedziczenia. Prószyński i S-ka.
Brown T. 2006. Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. Blackwell Publishing
Lewin B. 2007. GENES IX.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Brown T.A. 2009. Genomy. PWN.

Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. Geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań. PWN

Węgleński P. 2006. Genetyka molekularna. PWN.

Winter P.C. 2008. Krótkie wykłady. Genetyka, PWN.

Charon K.M., Świtoński M., Genetyka i genomika zwierząt, PWN, Warszawa, 2012

Avise J.C., Markery molekularne historia naturalna i ewolucja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 - charakteryzuje metody badania genomów, dobiera odpowiednie metody sekwencjonowania DNA w zależności od dostępnej matrycy

W02 - zna sposoby planowania doświadczeń biologicznych wymagających badania i identyfikacji genomów,

W03 - posiada wiedzę na temat różnorodnych zastosowań technik analiz genomów w badaniach biologicznych.

W04 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem analiz genomów

UMIEJĘTNOŚCI

U01 - stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

U02 - posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w genomice

U03 - wykazuje umiejętność krytycznej analizy

i selekcji informacji ze źródeł drukowanych

i elektronicznych,

U04 - wykorzystuje literaturę na temat genomiki w języku polskim i angielskim.

U05 - umie zaplanować i wykonać zadania badawcze stosując techniki analiz genomów

KOMPETENCJE

K01- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

K02 - ma świadomość znaczenia genomiki w biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test, uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra).

Zakres tematów:

Historia i miejsce genomiki wśród nauk biologicznych.

Techniki badania genomów: enzymy restrykcyjne, wektory, banki genów, biblioteki DNA, elektroforeza, hybrydyzacja, PCR, sekwencjonowanie i składanie sekwencji.

Metody sekwencjonowania DNA drugiej i trzeciej generacji.

Metody i strategie asemblacji genomów.

Metody lokalizacji genów w sekwencjach DNA (śledzenie sekwencji i analiza eksperymentalna).

Badania funkcji genów (analiza komputerowa i eksperymentalna).

Wielkość i organizacja genomów pro- i eukariotycznych (genom jądrowy, mitochodrialny i chloroplastowy).

Organizmy modelowe. Projekty poznania całych genomów.

Mechanizmy ewolucji genomów: mechanizmy demograficzne (dryf genetyczny, migracja, system kojarzenia), dobór naturalny, sprzężenie i nierównowaga sprzężeń, modele mutacji, zegar molekularny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:15 - 10:00, Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10, sala 30
każdy wtorek, 13:45 - 14:30, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 7 (PK)
Bartosz Ulaszewski, Jarosław Burczyk 6/12 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.