Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne w geografii 1500-G12TIwG-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Iwańczak B., Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Gliwice 2013
Osmańska-Furmanek W., Jędryczkowski J., 2013, Podstawy multimedialnych technologii informacyjnych, Zielona Góra

Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praca z komputerem, metoda projektu, prezentacja multimedialna, praca z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego MS Office, Gimp, QGis.
Literatura:

Davis D. E., 2004, GIS dla każdego, Mikom, Warszawa

Lach A., 2001, Tworzenie prezentacji w Power Point, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

Łacheciński S., 2003, Excel 97, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., 2007, Technologie informacyjne, SGGW, Warszawa

Microsoft Word 97. Wersja polska. Opracowanie wersji polskiej Janusz Machowski

Podręcznik Microsoft Word 2000:wersja polska. Charles Rubin (oprac. wersji polskiej Wojciech Butryn, Janusz Machowski, Piotr Czarnocki, 1999, RM Warszawa

Urbański J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Efekty uczenia się:

W01 – posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania podstawowego oprogramowania komputerowego w badaniach geograficznych (K_W02. K_W11, K_W12)

W02 – potrafi wykonywać proste analizy, prezentować wyniki badań w programie Microsoft Excel, przygotować tekst w programie Microsoft Word, oraz prezentację multimedialną w programie Power Point (K_W09, K_W11)

W03 - zna podstawy obsługi programu QGIS (K_W09, K_W11)

W04 - ma wiedzę na temat możliwści wyszukiwania informacji geograficznych w Internecie (K_W02, K_W11)

U01 – potrafi wykonać obliczenia statystyczne i analizować zjawiska geograficzne za pomocą narzędzi komputerowych (K_U09, K_U10, KU11)

U02 – na podstawie obliczeń statystycznych dokonuje prawidłowej analizy zjawisk i procesów oraz wyciąga prawidłowe wnioski końcowe (K_U12)

K01 – podnosi swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadań realizowanych w czasie zajęć. Ocena końcowa jest średnią z ćwiczeń i projektów wykonanych przez studenta.

Zakres tematów:

1. Oprogramowanie Word, jako edytor tekstów

- formatowanie czcionki i akapitu

- praca z tabulatorami

- wstawianie i formatowanie tabel w dokumencie tekstowym

- praca ze stylami – tworzenie spisu treści

- wykorzystanie funkcji śledzenia zmian

ustawienia strony, marginesy, stopka, nagłówek, orientacja strony

2. Oprogramowanie Excel jako narzędzie matematyczne do wyliczeń długich ciągów liczbowych

- podstawy pracy z arkuszem

- pisanie formuł

- kopiowanie formuł

- adresowanie względne i bezwzględne

- formatowanie komórek

- formatowanie warunkowe

- funkcje logiczne

- praca z wykresem

3. Oprogramowanie Power Point, jako narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych

- tworzenie prezentacji

- wykorzystywanie motywów

- tworzenie pokazów

4. Oprogramowanie Gimp, jako narzędzie do tworzenia grafiki rastrowej

- komponowanie tekstu i grafiki

- ustawienia czcionki, marginesów, tytułów oraz podtytułów na plakacie naukowym

5. Praca w środowisku GIS

- wprowadzenie

- podstawy obsługi programu

- tworzenie mapy województwa kujawsko-pomorskiego

6. Pozyskiwanie informacji geograficznych w Internecie

- GUS

- IMGW

- NOAA

- GIOŚ

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 24
Monika Okoniewska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.