Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia gospodarcza 1500-G23GG-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Fierla, I. (red.), 2004, Geografia gospodarcza Polski. PWE, Warszawa
2. Fierla, I. (red.), 2007, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
3. Kortus S. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa
4. Runge, A., Runge, J. 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, Katowice.
5. Korenik S. (red.), 2006, Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
6. Rydzkowski W., Wojewódzka Król K., 1997, Transport, PWN, Warszawa.
Roczniki statystyczne Polski i woj. kujawsko-pomorskiego.
1. www.bip.gov.pl
2. www.stat.gov.pl
3. www.stat.gov.pl/bydgoszcz
4. www.mg.gov.pl
5. www.kujawsko-pomorskie.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. Falkowski, J., Kostrowicki J., 2001; Geografia rolnictwa świata. – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

2. Fierla, I. (red.) 2005 Geografia gospodarcza świata, PWN, Warszawa.

3. Wieloński A. 2005, Geografia Przemysłu, UW, Warszawa.

4. Lijewski T, 1986, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa.

5. Taylor Z. Potrykowski M., 1982, Geografia transportu, PWN, Warszawa.

6. Filera I., (red.), 2004, Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa.

7. Rogacki H., (red.), 2007, Geografia społeczno-ekonomiczna Polski, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii ekonomicznej (geografii rolnictwa, geografii przemysłu, geografii transportu) [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce światowej i jej rozmieszczeniu, charakteryzuje rozmieszczenie zasobów surowców naturalnych, sieci komunikacyjnej poszczególnych rodzajów transportu oraz zróżnicowanie przestrzenne dostępności transportu na świecie [K_W04]

W03 - student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi sektorami i gałęziami gospodarki światowej, regionami różnego rozwoju i koncentracji gospodarki [K_W05]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarki światowej [K_U04]

U02 - student właściwie analizuje współcześnie zachodzące procesy ekonomiczne na świecie - ich przyczyny, uwarunkowania i różnice przestrzenne [K_U06, K_U07, K_U08, K_U09]

U03 - student formułuje wnioski dotyczące rozwoju i rozmieszczenia gospodarki światowej i infrastruktury transportowej [K_U17]

K01 - student jest świadomy szybkości zachodzenia zmian w gospodarce światowej, postępu oraz procesów globalizacji gospodarki i konsekwencji z tego wynikających [K_K01, K_K02, K_K05 ]

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zaliczenie prac, aktywność w dyskusji.

Zakres tematów:

Zajęcia odbywają się w postaci dyskusji panelowej na wybrane zagadnienia. Studenci samodzielnie określają temat dyskusji, przygotowują materiały oraz samodzielnie prowadzą ją (wybrany zostaje moderator oraz „eksperci”). Przykładowe zagadnienia:

Zróżnicowanie przestrzenne wskaźników społeczno - ekonomicznych

Rolnictwo na obszarze poszczególnych kontynentów

Gospodarka (przemysł) na obszarze poszczególnych kontynentów

Transport na obszarze poszczególnych kontynentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 16
Hubert Rabant 3/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.