Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia regionalna świata 1500-G23GRS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Geografia świata, 1992, Praca zbiorowa pod red M. Rościszewskiego, Warszawa
Mityk J., 1978, Geografia fizyczna części świata. PWN. Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Wykład połączony z prezentacją multimedialną
Literatura:

Atlas geograficzny. Świat. Liceum, 200, PPWK. Warszawa.

Encyklopedia geograficzna świata. 1997, A. Jelonek (red), Kraków,

Makowski J., 2004, Geografia fizyczna świata. PWN. Warszawa.

Geografia regionalna świata.. Wielkie regiony, 2008, Pod red. J.Makowskiego. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 – student zna nazwy glównych elementów budowy geologicznej, rzeżby, linii brzegowej, moż, wód powierzchniowych, stref klimatycznych i roślinnych oraz państw i największych miejscowośći śwata i określa ich położenie [K_W06]

W02 – student charakteryzuje procesy i zjawiska fizycznogeograficzne w poszczególnych kontynentach i wielkich regionach geograficznych Ziemi [K_W05]

W03 – student tłumaczy zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi komponentami pogody, a także pomiędzy przrodą a spoleczeństwem [K_W07]

U01 – student analizuje mapy geograficzne [K_U04]

U02 – student tłumaczy związki pomiedzy elementami środowiska geograficznego w poszczególnych regionach świata [K_U07]

U03 – student prowadzi kompleksową czarakterystykę regionu [K_U08]

K01 – student jest świadomy konieczności ochrony środowiska geograficznego [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zasady oceniania:

Procent prawidłowych Ocena

odpowiedzi

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Charakterystyka Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Awstralii i Oceanii oraz Antarktydy wedlug planu: nazwa kontynentu i jego cechy szczególne; położenie geograficzne; morskie granice kontynentu; granice lądowe; poziome ukształtowanie powierzchni; typy wybrzeży; pionowe ukształtowanie powierzchni; budowa geologiczna i rozwój rzeźby; klimat; wody; roślinność; gleby; świat zwierzęcy; ludność; gospodarka; regiony geograficzne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 17:15, (sala nieznana)
Anatoliy Melnyk 3/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.