Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki mikroskopowe 1200-B11TM-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. W. Kilarski - Strukturalne podstawy biologii komórki, 2003, PWN Warszawa
2. J.Kawiak, M.Zabel – Seminaria z cytofizjologii, 2002, Wyd. Med. Urban i Partner Wrocław
3. S. Rogalska i in. – Podstawy cytogenetyki roślin, 1999, PWN Warszawa
4. Śliwińska M., Żukowska M., Borys D., Moraczewska J. (2011) Different positions of tropomyosin on actin filament are determined by specific overlaps of end-to-end overlaps. Cytoskeleton 68, 300-312.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, dyskusja, zajęcia praktyczne w laboratorium, obserwacja, eksperyment
Literatura:

1. E.U. Kurczyńska, D. Borowska-Wykręt - Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej, 2007, PWN Warszawa.

2. B. Broda - Metody histochemii roślinnej, 1971, PZWL Warszawa

3. D. Gerlach, Zarys mikrotechniki botanicznej, 1972, PWRiL Warszawa

4. B. Wróbel - Podstawy mikroskopii elektronowej, 2005, Wyd. UMK Toruń

5. J.A. Litwin - Podstawy technik mikroskopowych, 1999, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków

Efekty uczenia się:

W01–objaśnia budowę i działanie poszczególnych typów mikroskopów optycznych oraz mikroskopów elektronowych,

W02 – posiada wiedzę na temat różnych technik mikroskopowych stosowanych w naukach przyrodniczych

W03 – zna bogactwo współczesnych podejść i technik mikroskopowych na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej w naukach przyrodniczych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów badawczych

U01 - posługuje się różnymi typami mikroskopów świetlnych,

U02 – wybiera i stosuje wybrane techniki mikroskopowe

U03 - potrafi interpretować wyniki obserwacji mikroskopowych, sporządzać dokumentację rysunkową preparatów oraz formułować poprawne wnioski

K01 - rozumie potrzebę pogłębiania i aktualizowania wiedzy dotyczącej technik mikroskopowych

K02 – potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole,

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi doświadczeniami (zaliczenia pisemne, uzyskanie punktów w ilości 0-50% - ocena niedostateczna; 51-60% - ocena dostateczna; 61-70% - ocena dostateczna plus; 71-80%- ocena dobra; 81-90% - ocena dobra plus: 91-100% - ocena bardzo dobra); obecność i aktywność na zajęciach, obserwacja nauczyciela akademickiego w trakcie zajęć laboratoryjnych

Zakres tematów:

Treści programowe laboratoriów:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu technik mikroskopowych. Student poznaje typy, budowę oraz działanie mikroskopów. Prowadzący uczy studentów stosowania różnych technik sporządzania preparatów mikroskopowych oraz analizy preparatów i obrazu.

Mikroskopia świetlna w jasnym polu

• obserwacje ruchu cytoplazmy i organelli komórkowych

• identyfikacja materiałów zapasowych komórki

• techniki wykonywania preparatów mikroskopowych. Preparaty rozmazowe. Technika parafinowa.

Mikroskopia kontrastowo – fazowa i mikroskopia ciemnego pola

• obserwacje przyżyciowe protoplastu

• obserwacje nici Hechta

• obserwacje niebarwionych preparatów chromosomów

• obserwacje komórek bakteryjnych

Mikroskopia fluorescencyjna

• fluorescencja komórek i organelli komórkowych przy zastosowaniu różnych fluorochromów (oranż akrydyny – metachromazja; rodamina-falloidyna – obserwacje i pomiary długości białek cytoszkieletu; siarczan błękitu Nilu – analiza właściwości oksydoredukcyjnych komórki)

Połączenie wybranych technik mikroskopowych

• odróżnianie komórek żywych od nekrotycznych i apoptycznych z wykorzystaniem różnych typów mikroskopu

Analiza cytotoksyczności wybranych związków chemicznych

• test Allium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 10:00, sala 07
co drugi wtorek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 07
Małgorzata Śliwinska 7/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.