Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia przemysłowa i środowiskowa 1200-B11MPiS-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Schweizer U. 2000. Wszystko o winie. Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa.
2. Lewis M., Young W.T. 2001. Piwowarstwo. PWN, Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacja
Literatura:

1. Żakowska Z., Stobińska H. 2000. Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

2. Bednarski W., Reps A. 2003. Biotechnologia żywności. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa.

3. Fiedurek J. 2004. Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Wyd. UMSC, Lublin.

4. Bednarski W., Fiedurka J. 2007. Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2009. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

6. Zmysłowska I. 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Wyd. UW-M, Olsztyn.

Efekty uczenia się:

W01 - Przedstawia przykłady metod izolacji drobnoustrojów środowiskowych oraz wybrane metody ich hodowli, doskonalenia i przechowywania

W02 - Podaje przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i w przemyśle

W03 - Podaje przykłady korzyści i ryzyka wykorzystywania drobnoustrojów w omawianych procesach

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny:

<55% poprawnych odpowiedzi – ocena 2,0

>55% poprawnych odpowiedzi – ocena 3,0

>64% poprawnych odpowiedzi – ocena 3,5

>73% poprawnych odpowiedzi – ocena 4,0

>82% poprawnych odpowiedzi – ocena 4,5

>91% poprawnych odpowiedzi – ocena 5,0

Zakres tematów:

Rys historyczny rozwoju mikrobiologii przemysłowej. Charakterystyka mikroorganizmów użytecznych przemysłowo (bakterii, promieniowców, grzybów pleśniowych i glonów). Skrining drobnoustrojów użytecznych biotechnologicznie – izolacja ze środowisk naturalnych, namnażanie, doskonalenie właściwości, przechowywanie.

Ważniejsze technologie fermentacyjne:

 fermentacja alkoholowa i jej praktyczne wykorzystanie w przemyśle spirytusowym, winiarskim, piwowarskim, piekarskim, chemicznym i farmaceutycznym,

 fermentacja mlekowa i propionowa i ich praktyczne wykorzystanie w przemyśle mleczarskim, serowarskim, mięsnym, warzywno-owocowym,

 fermentacja masłowa i acetylo-butylowa i ich praktyczne wykorzystanie w przemyśle chemicznym.

 fermentacja metanowa i jej praktyczne zastosowanie przy utylizacji odpadów gospodarczych, osadów pościekowych. Produkcji odnawialnych źródeł energii – biogazu i biodyzli,

 fermentacja octowa i cytrynowa i ich praktyczne wykorzystanie w przemyśle octowym.

Wykorzystywanie bakterii, promieniowców, grzybów pleśniowych i glonów w przemyśle farmaceutycznym do produkcji antybiotyków, witamin, aminokwasów, biosurfaktantów oraz enzymów do biodegradacji ksenobiotyków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 30
każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 30
Ewa Dembowska 7/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.