Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia przemysłowa i środowiskowa 1200-B11MPiS-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura uzupełniająca 1. Bednarski W., Reps A., 2003. Biotechnologia żywności. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa.
2. Steinka I., Przybyłowski P., 1999. Podstawy mikrobiologicznej analizy żywności. Wyd. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.
3. Gawęcki J., Libudzisz Z., 2006. Mikroorganizmy w żywności i żywieniu. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań.
4. Łaniewska-Trokenheim Ł., 2007. Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności. Wyd. UW-M, Olsztyn.
5. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., 2009. Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. PWN, Warszawa.
6. Miksch K., Sikora J., 2010. Biotechnologia ścieków. PWN, Warszawa.

Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne Prezentacja multimedialna, praca ze sprzętem laboratoryjnym, eksperyment, obserwacja, dyskusja, praca z tekstem
Literatura:

1. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., 2009. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

2. Solecka J., Ziemska J., Rajnisz A., Laskowska A., Guśpiel A. 2013. Promieniowce – występowanie i wytwarzanie związków biologicznie czynnych. Post. Microbiol. T. 52(1): 83-91.

3. Lenart-Boroń A., Banach T. 2014. Promieniowce glebowe z rodzaju Streptomyces w środowisku zanieczyszczonym metalami ciężkimi. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. T. 63(1): 87-93.

Efekty uczenia się:

W01 - Przedstawia przykłady metod izolacji drobnoustrojów środowiskowych oraz wybrane metody ich hodowli, doskonalenia i przechowywania

W02 - Podaje przykłady praktycznego wykorzystania drobnoustrojów w ochronie środowiska i w przemyśle

W03 - Podaje przykłady korzyści i ryzyka wykorzystywania drobnoustrojów w omawianych procesach

W04 - Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium

U01 - Prezentuje wyniki swojej pracy

U02 - Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z różnych źródeł

U03 - Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

K01 - Pracuje samodzielnie i w zespole

K02 - Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K03 - Dba o dokładność w przeprowadzaniu doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe

System oceniania - zakresy punktowe:

Od 55% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna;

Od 64% pozytywnych odpowiedzi - ocena dostateczna plus;

Od 73% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra;

Od 82% pozytywnych odpowiedzi - ocena dobra plus;

Od 91% pozytywnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

1. Skrining drobnoustrojów przemysłowych z gleby.

2. Analiza sanitarna środowiska naturalnego.

3. Aktywność metaboliczna mikroorganizmów.

4. Fermentacja alkoholowa – obserwacja drożdży w preparatach przyżyciowych.

5. Fermentacja metanowa i jej praktyczne wykorzystanie.

6. Fermentacja mlekowa – badanie mikroflory mleka świeżego i pasteryzowanego

7. Praktyczne wykorzystanie antybiotyków – ocena antybiotykoodporności wybranych szczepów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 328
Łukasz Kubera 7/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.