Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-BN36-SL-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura przedmiotu dotycząca poszczególnych tematów wybranych przez poszczególnych Autorów.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład konwersatoryjny, zajęcia realizowane innymi metodami - ocena referatów przygotowanych przez seminarzystów, warsztaty, metody pracy ze źródłami, metody dyskusyjne
Literatura:

Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Gliwice 2006.

- Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, AE. Poznań 2005.

- Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, WSB, Poznań 2004.

- Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa, Wyd. LexisNexis,2003.

- Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach politologicznych

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Analiza zawartości prac dyplomowych z uwzględnieniem wskazówek poczynionych w trakcie przygotowania poszczególnych rozdziałów. Ocena konstrukcji wewnętrznej pracy. Ocena kompletności rozważań. Ocena literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Metodologia badań (techniki badawcze, metody, np. analiza dokumentów, obserwacja, indywidualnych przypadków),

2. Omówienie pojęć: hipoteza, teza, metodologia; struktura pracy.

3. Przedstawienie założeń pracy i metod badawczych.

4. Omówienie zasad organizacji kwerendy i sporządzania bibliografii.

5. Konspekt pracy. Analiza i twórcza interpretacja badanych zagadnień, dotycząca m. in. tematów:

związanych z historią myśli politycznej, biografistyką regionalną, życiem codziennym, historią więziennictwa i represji w PRL, relacjami pomiędzy sportem i polityką w latach 1944 – 1989.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Magdalena Bierzyńska-Sudoł 11/12 szczegóły
2 każdy piątek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Kamila Sierzputowska 12/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Jan Waskan 16/15 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Tomasz Kuczur 12/12 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 18:00 - 21:00, (sala nieznana)
Tadeusz Wolsza 14/15 szczegóły
6 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Aleksandra Ciżmowska 3/7 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Kosman 3/1 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Geise 0/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.