Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia 1200-B11Bg-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Duff A., Lawson A. 2004. Mammals of the Word. A checklist. A@C Black, Londyn, 312 str.
Gosler A. 2000. Atlas ptaków świata. Multico, 383pp.
Kaleta T. 1998. Dzikie psy i hieny. Wiedza Powszechna, 218 str.
Podbielkowski Z. 1995. Fitogeografia części świata, vol. 1-2. PWN, Warszawa.
Stanley S. M. 2002. Historia Ziemii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Umiński T. 1998. Zwierzęta Ziemi. t. XIII, PWN, 350 str.
Walter H. 1976. Strefy roślinności a klimat. PWRiL, Warszawa.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Komputerowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.

Metody dydaktyczne - inne: Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną i filmami.
Literatura:

Brown J.H., Lomolino M.V. 1998. Biogeography. Sinauer, Massachusetts

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostrowicki A. S. 1999. Geografia biosfery. PWN, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom I i II. PWN, Warszawa.

Udvardy M. 1978. Zoogeografia dynamiczna. PWN.

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 590 str.

Efekty uczenia się:

W_01 - rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania

W_02 – wie jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi

W_03 - rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: testowy.

Kryteria oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst

powyżej 60% do 70% punktów – dst+

powyżej 70% do 80% punktów – db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów – bdb

Zakres tematów:

Teoria wędrówek kier litosfery.

Zmiany zgrupowań zwierząt w geologicznej skali czasu.

Powstawanie (specjacja) i wymieranie gatunków oraz jego przyczyny.

Bariery, korytarze, migracje, refugia a rozmieszczenie gatunków.

Przystosowania gatunków do dyspersji, dynamika migracji.

Gatunki kosmopolityczne, endemiczne, reliktowe i wyspowe.

Zróżnicowanie faun i bioróżnorodność krain zoogeograficznych.

Teorie dysjunkcji zasięgów.

Przegląd biomów Ziemi i ich charakterystyka.

Historia współczesnego zróżnicowanie biosfery.

Zasięgi geograficzne taksonów oraz ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania.

Elementy zasięgowe flor.

Regionalizacja florystyczna Ziemi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 109 (PS)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:00, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 6
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:15 - 10:00, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 109 (PS)
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:30 - 14:15, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 6
Małgorzata Mazur, Ryszard Wiśniewski 7/12 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.