Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia 1200-B11Bg-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Duff A., Lawson A. 2004. Mammals of the Word. A checklist. A@C Black, Londyn, 312 str.
Gosler A. 2000. Atlas ptaków świata. Multico, 383pp.
Jalas J., Suominen J. 1969 – 1992. Atlas Fl. Europaeae 1 – 8. Helsinki.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Monographiae Botanicae. Vol. XX.
Kaleta T. 1998. Dzikie psy i hieny. Wiedza Powszechna, 218 str.
Stromenger Z., Schmidt K. 2001. Słownik kotów świata. Prószyński i S-ka, 144 str.
Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców. Monographiae Botanicae. Vol. V.
Umiński T. 1998. Zwierzęta Ziemi. t. XIII, PWN, 350 str.
Meusel H., Jäger E. J., Weinert E. 1965, 1978, 1992. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora, vol. 1-3. G. Fischer Verlag, Jena.
Šourek J. 1969. Kvĕtena Krkonoš. Academia. Praha.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Komputerowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna, analiza materiałów źródłowych: tabele, materiały kartograficzne, atlasy zasięgów gatunków roślin, wykazy gatunków i systematyki kręgowców, wykonywanie mapek i histogramów; wykres, mapa, diagram, tabela - jako formy zapisu; praca w grupach.
Literatura:

Brown J.H., Lomolino M.V. 1998. Biogeography. Sinauer, Massachusetts

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostrowicki A.S. 1999. Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. PWN, 256 str.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom I i II. PWN, Warszawa.

Udvardy M. 1978. Zoogeografia dynamiczna. PWN.

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 590 str.

Efekty uczenia się:

W_01 - rozpoznaje zasięgi geograficzne roślin i zwierząt oraz objaśnia ich historyczne i ekologiczne uwarunkowania

W_02 – wie jakie czynniki mają wpływ na zróżnicowanie geograficzne szaty roślinnej i fauny Ziemi

W_03 - rozróżnia główne biomy Ziemi pod względem florystycznym, faunistycznym i ekologicznym

W_04 – wie jak korzystać z różnorodnych materiałów kartograficznych, w tym atlasów zasięgowych, map izopoli i innych

U_01 - interpretuje zależności między udziałem biomasy, produktywności pierwotnej i udziału form życiowych roślin, a podziałem na biomy lądowe Ziemi

U_02 – umie sporządzać i analizować mapy rozmieszczenia roślin i zwierząt

U_03 - przeprowadza porównawczą analizę flor i faun stosując wskaźniki liczbowe odnoszące się do różnych poziomów systematycznych

U_04 - umie zinterpretować zależności pomiędzy liczbą gatunków a czynnikami ekologicznymi i geograficznymi (powierzchnia, izolacja)

K_01 – aktywnie pracuje samodzielnie i współpracuje w grupie rozwiązując problemy i wykonując powierzone zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia poszczególnych ćwiczeń i kolokwiów pisemnych.

Kryteria oceniania:

50% do 60% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – dst

> 60% do 70% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – dst+

> 70% do 80% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – db

> 80% do 90% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – db+

> 90% punktów oraz poprawnie wykonanych zadań – bdb

Zakres tematów:

Endemity jako elementy różnicujące faunę krain zoogeograficznych.

Analiza rozmieszczenia endemicznych rodzin ssaków w krainach zoogeograficznych.

Charakterystyka i zasięgi najważniejszych przedstawicieli drapieżnych (Carnivora) .

Zoogeograficzna charakterystyka Polski.

Fauna ptaków wysp.

Zróżnicowanie biomasy i produktywności pierwotnej w wybranych biomach kuli ziemskiej.

Zróżnicowanie udziału form życiowych Raunkiaera.

Ocena flory wybranych obszarów kuli ziemskiej na podstawie elementów geograficznych.

Elementy analizy flor.

Metody badania wieku i historii zasięgów ze szczególnym uwzględnieniem analizy pyłkowej.

Zasięgi pionowe roślin, określanie pięter roślinności w górach na podstawie histogramów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 16:45, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 10
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 109 (PS)
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:15 - 16:00, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 10
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:00 - 11:45, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 109 (PS)
Małgorzata Mazur, Ryszard Wiśniewski 7/12 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.