Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1000-BN-E-36-WMO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, pod red. Paweł Śpiewak, Aletheia: Warszawa 2005, s. 255-281.
2. Władza i społeczeństwo. Antologia dziejów z zakresu socjologii i polityki. Wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
3. Naomi Klein, No Logo, Wydawnictwo: Świat Literacki , Październik 2004
4. Barber Benjamin R., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2007.
5. Joseph S. Nye. Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład monograficzny
Literatura:

1. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Arche, 2004, s. 307-346.

2. Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa: PWN, 2006.

3. Francis Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

4. Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.

5. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu społecznego, Warszawa 2000.

6. John Baylis, Steve Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W1. Posiada wiedzę szerszą oraz pogłębioną w odniesieniu do zagadnień współczesnych stosunków politycznych

W2. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą historii oraz rozwoju wybranych zagadnień z zakresu stosunków politycznych

W zakresie umiejętności:

U1. Analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych

U2. Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej, wyszukuje w źródłach odpowiedzi na problemy związane z badaniami współczesnych stosunków politycznych

U3. Przedstawia oraz analizuje aktualne wydarzenia z perspektywy wybranej teorii

U4. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym (zawodowym) działaniu w ściśle określonym zakresie

W zakresie kompetencji społecznych:

K1. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K2. Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką przedmiotu

K3. Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

K4. Wypracowuje dyspozycję do aktywności obywatelskiej w oparciu o zdobytą wiedzę oraz umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas wykładów

Ocena przeczytanych lektur zalecanych przez prowadzącego

Ocena umiejętności korzystania z literatury naukowej.

Ocena podsumowująca stopnia osiągnięć przypisanych do wykładu - zaliczenie ustne

Zakres tematów:

1. Władza, państwo, polityka – zasadnicze kategorie analizy

2. Ustroje współczesnego świata: demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm

3. Demokracja w praktyce: konkurencyjne stanowiska

4. Grupy, interesy i ruchy społeczne

5. Polityka globalna

6. System międzynarodowy

7. Koncepcje państwa w stosunkach międzynarodowych

8. Koncepcje jednostki w stosunkach międzynarodowych

9. Aktorzy transnarodowi i organizacje międzynarodowe w polityce globalnej

10. Transformacja ustrojowa – przyczyny, przebieg, i efekty procesu

11. Kolorowe rewolucje

12. Proces polityczny i działanie systemu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:30 - 16:00, sala AULA
Nartsiss Shukuralieva 66/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.