Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego 1400-S23PiRPB-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: J. Karpiński, Przyczynowość w badaniach socjologicznych, PWN, Warszawa 1985.
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. J. Nowotniak i H. Ostromęcka, Aletheia, Warszawa 2001.
Metodologiczne podstawy socjologii. Wybór tekstów, P. Sztompka(red.), Kraków 1980.
C.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2006.
E. Nagel, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970.
S. Ossowski, O nauce, Dzieła t. 4, PWN, Warszawa 1967.
S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społ. tłum. E. Morawska i J. Werstenstein- Żuławski, PWN, Warszawa 2002.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

R.M. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, O.W. Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2007.

Efekty uczenia się:

W01 zna zastosowanie i przydatność podstawowych pojęć, metod i technik badawczych w socjologii(KW_06)

W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod badań stosowanych w naukach socjologicznych, zasad przygotowania koncepcji i realizacji badań(KW_07)

K04 jest świadomy ograniczeń dla procesu badawczego ze strony czynników moralnych i społecznych(KK_06)

Metody i kryteria oceniania:

Stopień opanowania wyłożonego materiału

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

powyżej 90% - b. dobry

Zakres tematów:

1. Czym jest nauka i wiedza naukowa oraz podstawowy schemat procedury badawczej

2. Klasyfikacja nauk, specyfika nauk społecznych i sposoby ich uprawiania

3. Definicja, jej struktura, zawartość i rodzaje definicji, praktyczne sposoby definiowania w naukach społecznych

4. Pojęcia i definiowanie w naukach społecznych(struktura definicji jej rodzaje, praktyczne sposoby definiowania pojęć)

5. Rodzaje zmiennych w badaniach społecznych i dwoistość perspektyw w ujmowaniu zjawisk społecznych. Pojęcie szeregu rozdzielczego. Klasyfikacje i typologie

6. Rodzaje twierdzeń. Prawa nauki a generalizacje historyczne

7. Planowanie badań i struktura procesu badawczego(problem badawczy, hipoteza, konceptualizacja, operacjonalizacja, interpretacja wyników).

8. Wskaźniki w naukach społecznych ich rodzaje i miary trafności

9. Wyjaśnienia – schemat nomologiczno-dedukcyjny oraz wyjaśnienia niekompletne

10. Rola teorii w naukach społecznych oraz jej cechy(strukturalne i funkcjonalne). Pojęcie teorii średniego zasięgu

11. Pojecie i funkcje socjotechniki

12. Problemy etyczne w naukach społecznych i sposoby radzenia sobie z nimi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 403
Andrzej Tarczyński 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.