Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego 1400-S23PiRPB-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Apanowicz J., Metodologia nauk, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2003
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004
Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970
Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985
Stoltzfus T., Sztuka zadawania pytań w coachingu, Aetos Media, 2012
Sztabiński P. B.,, Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000
Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: cele projektu badawczego z zastosowaniem metod coachingu w edukacji
metody projektowe
Literatura:

Babbie B., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Mayntz R., Holm K., Hubenr P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, tłum. W. Lipnik, PWN, Warszawa 1985

Mills C.W., Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, PWN, Warszawa 2007

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

W01 zna zastosowanie i przydatność podstawowych pojęć, metod i technik badawczych w socjologii

W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod badań stosowanych w naukach socjologicznych, zasad przygotowania koncepcji i realizacji badań

U01 potrafi stawiać hipotezy w odniesieniu do zjawisk społecznych

U02 uczestniczy w planowaniu projektu badawczego stosując metody coachingowe

U03 jest świadomy wagi profesjonalnego postępowania w badaniu

U04 umie zaprojektować narzędzie badawcze stosowne do podjętego problemu badawczego

U05 jest gotowy do zinterpretowania wyników podjętych przedsięwzięć badawczych

K04 jest świadomy ograniczeń dla procesu badawczego ze strony czynników moralnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, udział w dyskusji, udział w realizacji projektu badawczego

Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Etapy procesu badawczego.

2. Temat i przedmiot badania, operacjonalizacja pojęć.

3. Dobór próby: wybór rodzaju próby, procedura wyboru jednostek badanych.

4. Dobór metody, techniki, wskaźników.

5. Budowa narzędzi badawczych.

6. Zarządzanie projektem: harmonogram, budżet, organizacja pracy zespołu badawczego,

7. Realizacja badań: pilotaż i badania właściwe, gromadzenie i porządkowanie danych, kodowanie.

8. Raport badawczy: struktura, redakcja, przygotowanie publikacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 403
Marta Jaskulska 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.