Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy fluwialne 1500-G-D23PF-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.Pociask-Karteczka J. (red.) 2003: Zlewnia, właściwości i procesy. IGiGP UJ, Kraków,
2.Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa,
3.Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1933. Hydrometria. PWN, Warszawa,
4.Pociask-Karteczka J. (red). 2003. Zlewnia, Właściwości i procesy. IGiGP UJ, Kraków,
5.Internet

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

1.Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 2002: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. PWN, Warszawa,

2.Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 1999: Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa,

3.Byczkowski A., 1999. Hydrologia /t.1/. SGGW, Warszawa,

Efekty uczenia się:

W01 – student zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny hydrologii fluwialnej [K_W01, K_W04]

W02 – student zna podstawowe metody z zakresu hydrologii fluwialnej [K_W12]

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu przebiegu procesów fluwialnych, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski [K_U01, K_U07, K_U11]

K01 – student pogłębia wiedzę i umiejętności organizując proces uczenia się [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

• Ćwiczenia cząstkowe (45% oceny końcowej)

• Kolokwium zaliczeniowe (45% oceny końcowej)

• Aktywność i obecność na zajęciach (10% oceny końcowej)

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną godzinę nieobecności.

Zakres tematów:

Przebieg procesów fluwialnych, w szczególności:

- dynamika transportu fluwialnego (materiał wleczony, rozpuszczony i zawieszony)

- reżim hydrologiczny.

Krzywa przepływu wody: 1. Zbudować 3 krzywe zużycia wody (Q = f (H) w 3 latach bogatych w wodę według stanowiska hydrologicznego. Zainstalować lub obniżyć poziom wody dla 3 typowych kosztów (niski, średni i wysoki). Ustal średnie i maksymalne wartości podniesienia lub obniżenia poziomu wody w roku i długim okresie (deformacja pionowa).

Wpływ działalności człowieka na przebieg procesów fluwialnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy hydrotechnicznej (stopnie wodne, regulacje koryt rzecznych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 10:45 - 14:30, (sala nieznana)
Oleksandr Obodovskyi 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.