Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych 1500-G-D24URDW-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska
Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020-roku-z-perspektywa-do-2030-roku.


Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 )

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2017, Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły, ActaEnegetica, Gdańsk.

Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 czerwca 2016 roku.

Program rozwoju odrzańskiej drogi wodnej -https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/programu-rozwoju-odrzanskiej-drogi-wodnej

Program rozwoju Wisła - https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-rozwoju-wisla

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, referat, obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach (dyskusjach).

Zakres tematów:

Kierunki i priorytety rozwoju śródlądowych dróg w Europie i w Polsce.

Uwarunkowania formalno-prawne

Uwarunkowania środowiskowe

Uwarunkowania infrastrukturalne

Uwarunkowania przestrzenne

Uwarunkowania gospodarcze

Uwarunkowania społeczne

Uwarunkowania finansowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 12
Dominika Muszyńska-Jeleszyńska 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.