Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych 1500-G-D24URDW-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska
materiały źródłowe, ekspertyzy, opracowania studialne itp. dostarczone przez prowadzącego dotyczące wybranych studiów przypadku.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
Literatura:

Habel M., Rabnt H., Babiński Z., Szatten D., Marciniak Ż., Gierszewski P., 2014, Uwarunkowania budowy portu multimodalnego na dolnej Wiśle w okolicach Bydgoszczy, Logistyka 6/2014, s.4411-4420.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2017, Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły, ActaEnegetica, Gdańsk.

Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 czerwca 2016 roku.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 )

Program rozwoju odrzańskiej drogi wodnej -https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/programu-rozwoju-odrzanskiej-drogi-wodnej

Program rozwoju Wisła - https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-rozwoju-wisla

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej dotyczącej wybranej grupy uwarunkowań (zadania cząstkowe)

obecność na zajęciach

aktywny udział w zajęciach

Zakres tematów:

Podczas zajęć omówiony zostanie przykład platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski z uwzględnieniem następujących zagadnień:

Uwarunkowania formalno-prawne (dokumenty planistyczne, strategiczne umożliwiające realizację tej inwestycji).

Uwarunkowania środowiskowe (hydrologiczne, obszary prawnie chronione).

Uwarunkowania infrastrukturalne (układ komunikacyjny, dostępność transportowa, parametry drogi wodnej).

Uwarunkowania przestrzenne (dostępność terenu, formy własności gruntów).

Uwarunkowania gospodarcze (popyt na przewozy ładunków, gestorzy ładunków) i społeczne (zasoby kadrowe, dostępność do pracowników, kapitał ludzki, informowanie społeczeństwa co w zakresie dróg wodnych się dzieje, wrażliwość społeczna)

Podmioty potencjalnie zainteresowane realizacją inwestycji.Potencjalni inwestorzy.

Uwarunkowania finansowe (potencjalne źródła finansowania).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 25
Żaneta Marciniak 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.