Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa 1500-RDW12P-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura uzupełniająca zaprezentowana przez opiekuna w podmiocie z instytucji / przedsiębiorstwa wybranego do realizacji ww. praktyk.

Internet.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Indywidualne w zależności od instytucji / przedsiębiorstwa wybranego na realizację praktyki zawodowej oraz opiekuna praktyki w tym podmiocie.
Literatura:

Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,

Program praktyki zawodowej dla studentów kierunku rewitalizacja dróg wodnych studiów stacjonarnych inżynierskich pierwszego stopnia,

Literatura podstawowa zaprezentowana przez opiekuna w podmiocie z instytucji / przedsiębiorstwa wybranego do realizacji ww. praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania są zgodnie z Programem praktyki zawodowej, tj. na ocenę końcową składa się: przedstawiona opinia (ocena wystawiona przez opiekuna w placówce, zatwierdzona przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę) – 25%, dokumentacja praktyki (Dziennik praktyki zawodowej) sporządzona przez studenta oraz portfolio dokumentujące zdobycie doświadczenia przez studenta – 50% oraz wyniki kontroli z przebiegu praktyki zawodowej w instytucji / przedsiębiorstwie – 25%.

Zakres tematów:

Treści programowe realizowane w czasie praktyki zawodowej wynikają bezpośrednio ze specyfiki instytucji / przedsiębiorstwa wybranego do realizacji ww. praktyki. Przedmiotowy wykaz działów kompetencyjnych, w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach, preferowanych do odbycia praktyk zawodowych:

• gospodarowanie wodą,

• żegluga śródlądowa,

• hydroenergetyka.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i ich przygotowania do pracy zawodowej, m.in. pod kątem:

• zapoznania studentów z całokształtem pracy instytucji publicznych i przedsiębiorstw z zakresu działalności rewitalizacji dróg wodnych,

• pogłębienia dotychczasowo zdobytej w ramach zajęć dydaktycznych merytorycznej wiedzy z zakresu rewitalizacji dróg wodnych,

• rozwijania praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej oraz poznania własnych możliwości na rynku pracy,

• wykształcenie umiejętności pracy zespołowej oraz nawiązanie własnych kontaktów zawodowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Dawid Szatten 12/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.