Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy projektowania inżynierskiego 1500-RDW12PPI-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNiT, W-wa 1997
2. Branowski B., Metody twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich, Wielkopolska Korporacja Techniczna NOT, Poznań 1999
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja
Literatura:

1. Dietrich J., System i konstrukcja, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, WNT, W-wa 1985

2. Sielicki A., Jeleniewski T., Elementy metodologii i projektowania technicznego, WNT, W-wa 1975

3. Dietrich M., Podstawy konstrukcji maszyn T 1,2,3, WNT, W-wa 1995

Efekty uczenia się:

W1 student zna i rozumie procesy projektowania i konstruowania

W2 student zna metody, technik, narzędzia i materiały stosowane w procesie wytwarzania

W3 student ma wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej

W4 student ma wiedzę w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń technicznych i maszyn

U1 student potrafi opracować dokumentację techniczną

U2 student potrafi zaproponować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych

U3 student potrafi ocenić i porównać rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne

U4 student potrafi zaprojektować proste układy mechaniczne i elektrotechniczne

U5 student potrafi dokonać zapisu konstrukcyjnego oraz sporządzić dokumentację techniczną

U6 student stosuje zasady ergonomiczne i BHP

K1 student posiada umiejętności pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Zakłada się, że student powinien opanować co najmniej 60% każdego z efektów kształcenia, aby zaliczyć egzamin, przy czym, uzyskując łącznie z egzaminu pisemnego:

- od 60 do 70% - uzyskuje ocenę: dostateczny (3,0)

- od 70 do 75% - uzyskuje ocenę: dostateczny plus (3,5)

- od 75 do 80% - uzyskuje ocenę: dobry (4,0)

- od 80 do 90% - uzyskuje ocenę: dobry plus (4,5)

- od 90% - uzyskuje ocenę: bardzo dobry (5,0)

W przypadku weryfikacji któregokolwiek z efektów kształcenia na poziomie poniżej 60% przewiduje się możliwość dodatkowej weryfikacji ustnej.

Zakres tematów:

Procesy twórcze,

- pojęcie twórczości,

-cechy twórczości,

- zadania procesów twórczego myślenia,

- innowacje techniczne ,

- modele procesów projektowania i konstruowania,

-trudności i błędy przy rozwiązywaniu problemów,

-opis technicznego obiektu projektowania,

-metodologia projektowania i konstruowania,

-metody poszukiwania rozwiązania zadania projektowego,

-metody heurystyczne,

-ocena i wybór rozwiązań,

-podstawowe pojęcia z teorii ocen w projektowaniu i konstruowaniu,

-zapis konstrukcyjny i sposoby tworzenia dokumentacji technicznej,

-przykłady rozwiązań problemów i sformułowań zadań technicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:15 - 12:45, sala 150
Zbigniew Dziamski 12/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.