Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty 1500-RDW36PIEpP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura: (tylko po angielsku)

Hengl & Reuter 2008, Geomorphometry, Volume 33, 1st Edition, Concepts, Software, Applications.

Wilson & Galant 2000 terrain analysis Principles and Applications.

Own pfd of lectures

Efekty uczenia się:

W01 – ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie rewitalizacji dróg wodnych z wykorzystaniem oprogramowania GIS

U01 – student potrafi pozyskiwać informacje przestrzennej umożliwiające rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, formułując wnioski i opinie

U02 – student potrafi samodzielnie dokonać interpretacji zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS

U03 – student posiada umiejętność samodzielnego przygotowania opracowania projektowego z zakresu rewitalizacji dróg wodnych z wykorzystaniem narzędzi GIS

U04 – student posiada umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt z zakresu rewitalizacji dróg wodnych

K01 – student realizuje zamierzone cele w czasie pracy w grupie realizując zadania z zakresu rewitalizacji dróg wodnych

K01 – student realizuje zamierzone cele w czasie pracy w grupie (K_W04, K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U11, K_K07, K_K08)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Evaluation is done by poster presentation. The poster is reporting the activity of the course describing the methods and techniques applied to assess soil erosion processes. The poster will be done in English and should be compiled by the group.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

GIS system introduction;

Data models and meta-data;

vector data and vector data manipulation;

raster data and raster data manipulation;

Raster data modeling;

Hydrological modeling using a CNII SCS storm flow model

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 19:30, (sala nieznana)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 7:30 - 9:00, (sala nieznana)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Michael Maerker 11/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.