Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Waterfront" w strukturze miasta 1500-RDW47bWwSM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Januchta Szostak A. (red.), 2009, Woda w krajobrazie miasta, Tom 1., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Januchta Szostak A. (red.), 2009, Water in the Townscape, Vol. 2,
Ostrowski W., 1996, Wprowadzenie do historii budowy miast - ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykorzystanie metody design thinking
Literatura:

Konopka Z.( red.), 2002, Rzeki. Architektura i krajobraz, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.

Kochanowski M. (red.), 1998, Współczesne metamorfozy miast portowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Lorens P., 2004, Rewitalizacja frontów wodnych jako element procesu odnowy miast, [w:], Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym lokalnym, K. Markowski (red.), Biuletyn KPZK PAN, 2004, z.211, PG. s. 179-205.

Pancewicz A., 2004, Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Śliwa M. (red.), 2014, Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady oceniania sprawdzianu (% prawidłowych odpowiedzi, ocena):

0-50% - niedostateczny (2)

51-60% - dostateczny (3)

61-70% - dostateczny plus (3,5)

71-80% - dobry (4)

81-90% dobry plus (4,5)

91-100% bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

Określenie pojęć. Waterfront w urbanistyce, elementy kompozycji w strefach brzegowych, struktura miast nadrzecznych i portowych.

Waterfront - uwarunkowania i rozwój. Geneza problemu, rozwój miast portowych i terenów nadwodnych, typologia przestrzeni nadrzecznych, historyczne relacje miasto-rzeka, miasto-port

Portfolio terenów nadrzecznych – charakterystyka, elementy identyfikacji, walory kulturowe, architektoniczne, krajobrazowe, architektura nadbrzeżna, główne i wyzwania problemy.

Tożsamość terenów nadbrzeżnych w dobie globalizacji, komercjalizacji i unifikacji.

Procesy dekapitalizacji i degradacji terenów nadbrzeżnych, proces transformacji i przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych waterfrontów.

Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji frontów wodnych (10 zasad zrównoważonego rozwoju frontów wodnych) - wyzwania XXI wieku.

Strategie, programy i projekty rewitalizacji miejskich frontów wodnych - aspekty organizacyjne procesu i jego efekty, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne, typy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych na obszarach nadwodnych, case study.

Europejskie trendy i tendencji w rewitalizacji waterfrontów.

Waterfront - użytkownik -problemy potrzeby – podejścia - wyzwania - rozwiązania – praca z wykorzystaniem metody design thinking.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 16
Dominika Muszyńska-Jeleszyńska 9/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.