Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Waterfront" w strukturze miasta 1500-RDW47bWwSM-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bańkowska B., 2000, Ogólne zasady kształtowania frontów wodnych w miastach, [w:] Sieć miast Bałtyckich – Waterfront. Elbląska strefa nadwodna jako produkt turystyczny. Potencjalne możliwości rozwoju turystyki w regionie Zalewu Wiślanego oraz w porcie elbląskim – uwarunkowania akwenów i stref lądowych, autorskie referaty wygłoszone na seminarium w dniu 20 kwietnia 2000 roku (materiały niepublikowane), Fundacja Ecobaltic, Instytut Problemów Ekorozwoju, Gdańsk.
https://designthinkingforeducators.com/
http://www.pps.org/
http://www.river-cities.net/
http://www.iledenantes.com/en/
https://www.hafencity.com/en/home.html


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Przedmiot realizowany jest w formie zajęć warsztatowych, wyjść terenowych oraz w wykorzystaniem metody design thinking
Literatura:

Kowalczyk A., 2012, Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach. Przykład z Hongkongu, [w:] J. Kowalczyk-Anioł, M. Makowska-Iskierka (red.), Turystyka. Moda na sukces. Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 21-47.

Muszyńska- Jeleszyńska D., 2016, Zintegrowany rozwój miast nadrzecznych, czyli jak zbudować właściwy waterfront, [w:] Gospodarka Woda, nr 8, SIGMANOT, s. 260-263.

Trząski L., Polaczek A., Kopernik M., Łabaj P., Szendera W., 2010, Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych w Polsce - ocena planowania i wdrożeń w południowej części kraju, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, nr 1, Główny Instytut Górnictwa, s.59-71

Wodzińska D. Zalewska M., 2016, Waloryzacja terenów nadrzecznych metodą obrazową K. Lyncha, Przestrzeń i forma, nr 26, s. 319-330.

Tölle A., Restrukturyzacja miejskich obszarów nadwodnych, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 10, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, czynny udział w zajęciach (dyskusjach, warsztatach), wykonanie 4 zadań warsztatowych, opracowanie i prezentacja wybranych studiów przypadku

Kryteria oceniania

Merytoryczna wartość prezentacji/zadania projektowego, casu

Sposób i swoboda wypowiedzi

Sposób prezentacji materiału

Odpowiedzi na pytania prowadzącego do prezentowanego materiału

Dotrzymanie terminu

Zakres tematów:

Analiza funkcjonalno-przestrzenna wybranego obszaru typu waterfront. Zakres analiza: analiza historyczna, kompozycji obszaru, zabudowa i zagospodarowanie, powiązania piesze z miastem, funkcje i użytkowanie, detale, znaki szczególne, elementy identyfikujące przestrzeń.

Waterfront jako zintegrowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Przykłady przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych/rewitalizacji obszarów nadwodnych. Waterfront w miastach europejskich - wybrane studia przypadku

(Gdańsk, Elbląg, Gorzów WLKP, Berlin, Hamburg, Nantes itp).

Bydgoski Waterfront – wybrane studium przypadku, kontekst lokalny

Waterfront - użytkownik -problemy potrzeby – podejścia - wyzwania - rozwiązania – praca z wykorzystaniem metody design thinking.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 16
Dominika Muszyńska-Jeleszyńska 9/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.