Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 1400-A1OZAP-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Knosala E., Organizacja administracji publicznej, Wydawnictwo Humanitas 2005.
Szaban J. M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Difin Warszawa 2011.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2007.

Zarządzanie – teoria i praktyka, wyd V., red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_W04

Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu administracji publicznej, formach działania, organizacji i zarządzaniu w administracji publicznej oraz kontroli administracji

K_W15

Ma elementarną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania

K_W20

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego oraz technik negocjacji i mediacji w obszarze administracji, zna podstawy zarządzania zespołami ludzkimi

K_U06

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i administracyjnych i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów prawnych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności

K_K03

Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, obecność na zajęciach, ocenianie ciągłe na podstawie rozwiązywanych zadań i aktywności studentów w dyskusjach.

Zakres tematów:

Szkoły zarządzania.

Istota i charakterystyka organizacji – kryteria podziału, administracja publiczna jako organizacja.

Wizja i misja organizacji .

Otoczenie organizacji.

Struktury organizacyjne.

Funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola.

Analiza SWOT.

Proces podejmowania decyzji w administracji publicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Laskowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.