Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materialne prawo administracyjne 1400-A2MPA-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: System prawa administracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, red. R.Hauser, Z.Niewiadomski, A.Wróbel, Warszawa 2017.
„Prawo administracyjne” Red. J.Boć, Wrocław 2010.
Materialne prawo administracyjne, red. M.Miemiec, Warszawa 2013.
Z.Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009

Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Literatura:

Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. B.Jaworska-Dębska, M.Stahl, Z.Duniewska, E.Olejniczak-Szałowska, Warszawa 2016

Z.Bukowski, Polskie administracyjne prawo materialne, Toruń

Efekty uczenia się:

W01 Zna i rozumie terminologię używaną w materialnym prawie administracyjnym

W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu materialnego prawa administracyjnego w systemie nauk

W08 Zna metody wykładni tekstu prawnego i budowę norm prawnych w zakresie materialnego prawa administracyjnego

U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu materialnego prawa administracyjnego do realizacji zadań związanych z pracą zawodową

U02 Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni tekstu prawnego z zakresu materialnego prawa administracyjnego

U03 Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu materialnego prawa administracyjnego

K02 Ma świadomość znaczenia norm materialnego prawa administracyjnego dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testu

Kryteria oceniania:

a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,

b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,

c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,

d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,

e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Zakres tematów:

Prawo materialne – pojęcie, zakres. Symbolika państwa – godło, flaga, hymn, ordery i odznaczenia, pieczęcie. Granice państwa. Status prawny osoby fizycznej – obywatelstwo, cudzoziemcy. Prawo osobowe – akty stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, ewidencja ludności, dokumenty urzędowe, zgromadzenie, stowarzyszenie. Szkolnictwo wyższe - podstawy prawne, organizacja szkół wyższych, pracownicy szkół wyższych, status prawny studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Bukowski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.