Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka miejska 1000-ISP-35PM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Piasecki A.K.; Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne; Warszawa 2009;
Nawratek K.; Miasto, jako idea polityczna; Kraków 2008;
Nawratek K.; Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji; Warszawa 2012;
Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej; Warszawa 2010;
Springer F., Miasto archipelag, Kraków 2016.
Gehl J., Miasto dla ludzi, Warszawa 2014.
Kardasz C., Możdżer J., Spychaj M.; Miasto, jako fenomen społeczny i kulturowy: zbiór studiów; Toruń 2012.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Krajowa Polityka Miejska 2023.

Barber B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa 2014.

Merrifield A., Nowa kwestia miejska, Warszawa 2016.

Graham W., Miasta wyśnione, Kraków 2016.

McGuirk J., Radykalne miasta, Warszawa 2014.

Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

PM1. Ma wiedzę na temat relacji między podstawowymi organami, instytucjami i podmiotami rządzenia i zarządzania w miastach.

PM2. Ma wiedzę o roli polityki miejskiej w procesie stymulowania innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

PM3. Ma wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w mieście.

PM4. Potrafi badać perspektywy rozwoju oraz innowacyjności w miastach.

PM5. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną w wymiarze polityki miejskiej.

PM6. Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe współczesnych miast i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy instrumentów politycznych.

PM7. Potrafi wskazać priorytety i hierarchię problemów w działaniach na rzecz rozwoju miast.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń zależy od oceny aktywności studenta (maks. 3 pkt.), oceny eseju napisanego na temat związany z wybraną lekturą (maks. 2 pkt.) i oceny z kolokwium (maks. 4 pkt.). Zaliczenie następuje przy uzyskaniu przez studenta minimum 4 pkt. Wystawiana jest ocena wg skali:

4,0-5,0 - dst

5,5 - dst plus

6,0-7,0 - db

7,5 - db plus

8,0 - 9,0 - bdb

Zakres tematów:

1. Miasto jako podmiot i przestrzeń współczesnej polityki

2. Zasady prowadzenia polityki miejskiej

3. Cele polityki miejskiej

4. Kształtowanie przestrzeni

5. Partycypacja publiczna

6. Transport i mobilność miejska

7. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna

8. Rewitalizacja

9. Polityka inwestycyjna

10. Rozwój gospodarczy

11. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

12. Demografia

13. Zarządzanie obszarami miejskimi

14. Monitorowanie realizacji polityki miejskiej

15. Kolokwium sprawdzające

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 210
Artur Laska 18/19 szczegóły
2 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 210
Artur Laska 18/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.