Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-ISP35S-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca przy komputerach z wykorzystaniem oprogramowania Statsoft-Statistica
Literatura:

J. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe, mieszane, Kraków 2013.

A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.

N. K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych Tom 1 i 2, Warszawa 2014.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN 2012.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W01, Zna kluczowe kategorie pojęciowe i narzędzia wykorzystywane w ilościowych i jakościowych projektach badawczych dotyczących zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

W02, Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych

W zakresie umiejętności:

U01, Potrafi przygotować pracę licencjacką zgodnie z wymogami formalnymi i metodologicznymi z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i pozyskanych dokumentów i danych

U02, Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych działań statystycznych w programie Statistica

W zakresie kompetencji:

K01 – potrafi pozyskiwać dane dotyczące zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publicznąoraz weryfikować ich prawdziwość

K02 – rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy oraz jest gotowy do podejmowania się wyzwań zawodowych, także wprowadzając innowacyjne rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy, systematyczności podczas seminarium, wywiązywanie się z terminów

Zakres tematów:

1. Kryteria wyboru projektu i strategii badawczej.

2. Zastosowanie teorii w badaniach ilościowych i jakościowych.

3. Typy zmiennych w badaniach ilościowych.

4. Typy zmiennych w badaniach jakościowych.

5. Metody ilościowe: Sondaż, eksperyment i quasi eksperyment.

6. Analiza danych ilościowych w pakiecie Statsoft "Statistica"

6aTypy skal pomiarowych i ich zastosowanie.

6b. Analiza trafności i rzetelności testów w badaniach ilościowych.

6c. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności różnic.

7. Wybrane metody jakościowe: wywiad narracyjny, obserwacja, wywiad, badania posługujące się sztuką, autoetnografia, etnografia online.

8. Zapis badań jakościowych, procedury gromadzenia i dokumentowania danych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:15 - 17:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aleksandra Ciżmowska 7/8 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, Budynek przy ulicy Poniatowskiego, sala 108
Wojciech Jurkiewicz 9/11 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Bierzyńska-Sudoł 12/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wojciech Trempała 8/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.