Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1000-ISP-35WM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Geise M., Bariery rozwojowe w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Zrównoważony rozwój województwa kuawsko-pomorskiego. Bariery i wyzwania, (red.) M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski, NBP, PTE, Bydgoszcz 2018.

Gorzelak G., Jabłoński B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1., Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Scholar, Warszawa 2000.

Hankins E., Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Hardin G., The Tragedy of the Commons, „Science Magazine” 1968, nr 162.

Platt J., Social Traps, „American Psychologist” 1973, nr 128/8.

www.stat.gov.pl. (Rocznik Statystyczny Województw)
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Bagdziński L., Lokalna polityka gospodarcza, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.

Geise M., Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 2009.

Gospodarka samorządu terytorialnego, pod redakcją A. Miszczuka, M. Miszczuk, K, Żuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

W01 : Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania regionów oraz mniejszych terytoriów

W02 : Ma podstawową wiedzę z zakresu narzędzi oraz instrumentów polityki regionalnej i lokalnej

W03 : Ma podstawową wiedzę na temat problemów gospodarowania na szczeblu regionu i mniejszych terytoriów

U01: Potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą w regionie, mieście, gminie, powiecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej

Trzy pytania z zakresu wykładu

Zakres tematów:

Tytuł wykładu:

Czynniki, bariery oraz uwarunkowania rozwoju terytorialnego

Zakres tematów:

1. Rozwój terytorialny - istota procesu oraz jego konteksty

2. Układy terytorialne w warunkach globalizacji oraz cyfryzacji świata

3. Czynniki rozwoju terytorialnego. Istota, klasyfikacje, sprężenia, synergie

4. Bariery rozwoju terytorialnego. Zakłócenia w rozwoju, degradacja terytoriów

5. Bieguny a peryferia w rozwoju terytorialnym

6. Rozwój terytorialny na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

7. Rozwój terytorialny na przykładzie wybranych miast z województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 106
Mirosław Geise 36/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.