Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem 1000-ISP-B35ZP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: ttp://octigo.pl/blog/ksiazki/za-darmo-podrecznik-zarzadzania-projektami/
Collins J., Porras J.I. (2002), Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa.
Pawlak. M. Zarządzanie projektami. Warszawa 2012
K. Janasz, J. Wiśniewska (red.) Zarządzanie projektami w organizacji . Warszawa 2014
M. Wirkus, Zarządzenie projektem. Warszawa 2014
Damodaran A. (2009), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Kasiewicz S. (red.) (2011), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolter Kluwer, Warszawa.
Zarządzanie projektem pdf. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt ebook pdf
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, dyskusja, przygotowanie projektów, kolokwium
Wykorzystanie , metodyki kształcenia zdalnego do prowadzenia zajęć, przesyłanie zadań, tekstów do analizy przez studentów,
Literatura:

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi / Jerzy Kisielnicki. 2017

Nowoczesne zarządzanie projektami / red. nauk. Michał Trocki ; aut. Michał Trocki [et al. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2012

R. Jones, Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. tł. M. Karbowski, MT Biznes, Warszawa 2007.

Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka / Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska. 2013

J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Wolers Kluwer Polska, , Warszawa 2011.

M. Łotys, Ewaluacja i rozliczanie projektów, Fundacja Rozwoju Wsi, [bd].

A. Zajączkowska Monitoring na potrzeby wdrażania projektu, BORIS, Warszawa 2008

P. Pietras, M. Szmit: Zarządzanie projektem – wybrane metody i techniki, Wydawnictwo Horyzont, Łódź 2003

Efekty uczenia się:

KW02 Zna podstawową terminologię w zakresie problemów innowacyjności i zarządzania oraz dostrzega interdyscyplinarny charakter badań w tym względzie. (W1)

KW08 Ma podstawową wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz o rozwoju podstawowych metod analizy i interpretacji tych procesów, w tym badania przyszłości (W2, W3)

KU02 Potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do badań procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Potrafi badać perspektywy rozwoju i zarządzania innowacyjnego społeczeństwa. (U1, U2, U3)

KK02 Potrafi współdziałać i pracować w zespołach składających się ze specjalistów z różnych obszarów i dziedzin wiedzy, potrafi dostosować się do wymogów zespołu, zdając sobie sprawę z wyższej (K1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

- ocenę przygotowania do kolokwium - liczba punktów otrzymana za poszczególne działanie.

Zakres tematów:

1. Rodzaje projektów, organizacje ogłaszające konkursy. Charakterystyka konkursów w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Projekty 2017-2018

2. Zarządzanie strategiczne a zarządzanie projektami

3. Cele projektu, przygotowanie projektu.

4. Uruchamianie projektu, cykl życia projektu, system bramkowy.

5. Wniosek projektowy

6. Zarządzanie ryzykiem

7. Struktura podziału pracy, zarządzanie interesariuszami

8. Zarządzanie czasem

9. Menedżer projektu

10. Zespół projektowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 301
Aldona Molesztak 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.