Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej 1500-wf2ZiGRwGK-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Dziak A., 1973, Anatomia stopy, Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Chorzów.
2. Kołodziej J., Kołodziej K., Kołodziej I., 1994, Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w szkole, Wydawnictow Fosze, Rzeszów.
3. Kutzner-Kozińska M., Wlaźnik K., 1995, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich, WSZiP.
4. Milanowska K., 1999, Kinezyterapia, PZWL, Warszawa.
5. Trześniowski R., 2003, Gry i zabawy ruchowe. WSiP, Warszawa.
6. Zeyland-Malawka E., 2009, Ćwiczenia korekcyjne, AWF, Gdańsk.

Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody realizacji zadań ruchowych
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2004, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Wyd. Operon. Gdańsk

2. Bondarowicz M., Owczarek S., 1996, Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, WSZiP, Warszawa.

3. Kasperczyk T., 2002, Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie, Wydawnictwo FH-U”KASPER”,Kraków.

4. Kutzner-Kozińska M., (red.), 2001, Proces korygowania wad postawy, Wydawnictwo Dydaktyczne, Warszawa.

5. Reid G., 2005, Dysleksja Wyd.K. E. Lieber. Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, U01, U02, K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

- obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych, każda nieobecność musi być usprawiedliwiona (usprawiedliwienie należy przedstawić na kolejnych zajęciach), w przypadku nieobecności na zajęciach formę ich odrobienia wskaże nauczyciel prowadzący zajęcia),

- czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- umiejętność samodzielnego przygotowania (doboru) oraz prowadzenia wybranych gier i zabaw w poszczególnych wadach postawy i dysfunkcjach układu ruchu,

- przygotowanie pracy pisemnej

- zaliczenie pracy pisemnej

- na ostatnich zajęciach wystawiana jest z przedmiotu; ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych (wszystkie cząstkowe oceny muszą być pozytywne)

Zakres tematów:

Organizacja zajęć z gier i zabaw w gimnastyce korekcyjnej:

- bezpieczeństwo i higiena na zajęciach z gier i zabaw w gimnastyce korekcyjnej,

- rola ćwiczeń oddechowych w grach i zabawach.

Dobór gier i zabaw w korygowaniu wad postawy w obrębie tułowia i kończyn dolnych w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci:

- znaczenie oraz dobór w grach i zabawach w gimnastyce korekcyjnej pozycji wyjściowych,

- sposoby poruszania się.

Zabawy i ćwiczenia wyrabiające nawyk przybierania postawy prawidłowej.

Zabawy i ćwiczenia usprawniające dla dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną.

Plecy okrągłe: opis wady, schemat postępowania korekcyjnego, dobór gier i zabaw w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci.

Plecy wklęsłe: opis wady, schemat postępowania korekcyjnego, dobór gier i zabaw w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci.

Plecy wklęsło-okrągłe: opis wady, schemat postępowania korekcyjnego, dobór gier i zabaw w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci.

Wady statyczne kończyn dolnych: opis wady, schemat postępowania korekcyjnego, dobór gier i zabaw w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci.

Boczne skrzywienia kręgosłupa: opis wady, schemat postępowania korekcyjnego, dobór gier i zabaw w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci.

Wady klatki piersiowej: opis wady, schemat postępowania korekcyjnego, dobór gier i zabaw w zależności od miejsca ćwiczeń i wieku dzieci.

Podsumowanie zajęć i zaliczenie teoretyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Hanna Żukowska, Michalina Kuska 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.