Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1500-WF3WM-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bompa T.O. Periodyzacja. Teoria i metodyka treningu. Biblioteka trenera, Warszawa 2010.
2. Strzelczyk R.: O miejscu sportu w kulturze fizycznej. Monografia Nr 335. AWF Poznań, 1998.
3. Ważny Z.: Leksykon treningu sportowego. Warszawa 1994.
4. Perkowski K., Śledziewski D.: Metodyczne podstawy treningu sportowego. Warszawa 1998.
1..Jakubowska U., 1993: Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. WSP Bydgoszcz.
2.Molak A.1974: Socjometryczne techniki badawcze. Warszawa, AWF.
3.Pilch T., 1995: Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
4.Siwiński W., 1989, Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki – zarys problematyki, Seria: Podręczniki Nr 36, AWF Poznań
5.Sztumski J., 1979: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
6.Łobodzki, 2002, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Metody badań pedagogicznych, Olsztyn.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Brak innych metod.
Literatura:

1. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka / pod red. Artura Jaskólskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2002.

2. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Zdzisław Adach [et al.].,Warszawa 2011.

3. Sozański H.(red.): Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999.

4. Naglak Z.: Metodyka trenowania sportowca. AWF Wrocław, 1991.

1.Pieter J., 1967: Ogólna metodologia pracy naukowej, PWN, Wrocław Ochrona własności intelektualnej w pigułce, Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice

2.Łobocki M. 1978: Metody badań pedagogicznych. Warszawa, PWN

3.Pilch T., 1971: Metodologia badań środowiskowych, Zakład Narodowy „Ossolińskich”, Wydawnictwo PAN

4. M.Arska – Kotlińska, J.Bartz, Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF, Poznań, 1993.

Efekty uczenia się:

W01; W02; W03; U01; U02; K01; K02

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Opracowanie wyników badań. Prezentacja wyników badań w formie wystąpienia.

Zakres tematów:

1. Pedagogiczne aspekty treningu sportowego i rekreacyjnego.

2. Pojęcie treningu.

3. Miejsce fizjologii w treningu sportowym i rekreacyjnym.

4. Struktura treningu.

5. Działania kontrolne w procesie szkolenia.

6. Testowanie w sporcie.

7. Dobór testów.

8. Opracowywanie wyników badań.

9. Interpretacja wyników badań.

10. Wykorzystanie wyników badań w praktyce.

Tworzenie norm zdolności motorycznych i cech morfologicznych

■ Cechy somatyczne i motoryczność człowieka w różnych etapach ontogenezy i sposoby wykorzystania danych, wskaźniki i ich obliczenia

■ Znajomość funkcji oraz korelacji oddziaływań między układami organizmu człowieka

■ Rola i zadania procesu prakseologicznego.

■ Zasady organizacji badań naukowych

■ Podstawowe testy sprawności

Interpretacja badań studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Napierała 15/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Błażej Stankiewicz 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.