Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne aspekty aktywności ruchowej 1500-WF1BAAR-ND
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Starosta W., (2008) Stronne zróżnicowanie techniki ćwiczeń
zawodników rozmaitych dyscyplin sportu. Wydawnictwo:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Warszawa-
Supraśl.
2. Czyż S., Oleśniewicz P., (2005) Uczenie się motoryczne – przewodnik do
nauczania czynności ruchowych i techniki sportowej, Wydawnictwo
AWF, Wrocław.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. Osiński W., (1998) Motoryczność człowieka, jej struktura, zmienność i

uwarunkowania, Wydawnictwo AWF, Poznań.

2. Eksterowicz J., Napierała M., (2007), Zmiany morfologiczne studentów z

kierunku wychowania fizycznego w trakcie letniego obozu sportowego,

Medical and Biological Sciences, Tom21/3, Bydgoszcz, s. 49-52.

3. Charzewski J., (1997) Aktywność sportowa Polaków, Wydawnictwo AWF,

Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W13, K_U10, K_U13, K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach, przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat

- zaliczenie z oceną

Zakres tematów:

• Aktywność fizyczna – dążenie do utrzymania należnej masy i składu ciała.

• Podstawowe przesłanki konstrukcji i realizacji programu aktywności

fizycznej.

• Związki pomiędzy parametrami morfologicznymi i motorycznymi.

• Trening zdrowotny jako życiowa konieczność.

• Procesy motoryczne u osób niepełnosprawnych.

• Wybrane metody oceny sprawności motorycznej.

• Program aktywności fizycznej ludzi w podeszłym wieku.

• Aktywność ruchowa a zdrowie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Eksterowicz 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.